Guide: Trusselsbrev fra advokat Niels Dahl-Nielsen / OPUS Law

Har du fået et brev fra advokat Niels Dahl-Nielsen og OPUS Advokatfirma, så brug 10 minutter på at læse det følgende indlæg.

Brevet fra OPUS Advokatfirma – et advokatfirma, der er stiftet som en tom skal og med det ene formål at sende breve ud med forligstilbud til mange tusinde danskere – er ikke en bøde. Det er heller ikke en regning.

Brevet fra Niels Dahl-Nielsen er et tilbud til forlig. Det er et tilbud,men ikke et, du SKAL sige ja tak til.

Hvorfor får du forklaret i dette indlæg.

Vi kommer igennem følgende:

 1. Hvorfor har jeg fået et brev?
 2. Hvad skal jeg gøre nu?
 3. Bliver jeg sagsøgt, hvis jeg nægter?
 4. Hvem er advokat Niels Dahl-Nielsen?
 5. Hvem er du?

Hvorfor har jeg fået et brev?

magnet tiltrækker penge

Du har fået brev fordi at der på din IP-adresse – en række tal, der definerer din IP-adresse og derved internetforbindelse – er blevet downloadet film uden tilladelse fra rettighedshavere. Det hænger sandsynligvis sammen med brugen af programmet Popcorn Time.

Advokat Niels Dahl-Nielsen har opnået ret til at se IP-adresser for de danskere, der har downloadet en række af givne film. Niels Dahl-Nilsen kan se din IP-adresse og han har fået teleselskaberne til at udlevere IP-adressernes ejermand gennem ret.

Derfor får du nu som ejer af IP-adressen et brev med et forligstilbud.

At du får brevet betyder ikke, at du har downloadet film ulovligt. Det betyder, at en person på din IP-adresse har downloadet film. Det kan være enhver person, der nogensinde har brugt dit internet. Hvis du ikke har låst dit trådløse internet kan det være hvem som helst – og selv almindelig kryptering af dit netværk er nemt at hacke med almindelige og gratis programmer.

Brevet du har fået er et forligstilbud. Det betyder, at advokat Niels Dahl-Nielsen mener, at han har et krav mod dig på vegne af sin klient som advokat. Dette har advokat Niels Dahl-Nielsen sat til et tal mellem typisk et par tusinde kroner og opefter.

Du skylder ingen penge fordi du får brevet. Det er advokat Niels Dahl-Nielsens tilbud til dig for at lukke “sagen” her og nu.

Men lad os lige træde et skridt tilbage – hvilken sag er der tale om?

En person på din IP-adresse har downloadet film. Men det er i praksis umuligt at finde ud af hvem der har downloadet filmen. Advokat Niels Dahl-Nielsen skriver til dig fordi du ejer IP-adressen, men det gør dig IKKE ansvarlig for hvad andre personer bruger din IP-adresse til.

Det her er meget vigtigt og derfor skriver jeg det lige igen – som ejer af IP-adressen er du ikke ansvarlig for hvordan andre mennesker vælger at bruge den.

Hvad skal jeg gøre nu?

Når du har fået brevet har du 2 muligheder. Du bør ikke forholde dig passivt.

Mulighed 1:

Hvis du har downloadet de i brevet nævnte film og har dårlig samvittighed over det kan du vælge at betale det beløb, Niels Dahl-Nielsen foreslår. Du kan også skrive tilbage og foreslå et lavere beløb. Beløbet i brevet er blot Niels Dahl-Nielsens forslag; ikke et beløbet, du retligt skylder hverken ham eller OPUS Advokatfirma.

Jeg anbefaler ikke at betale beløbet. Har advokat Niels Dahl-Nielsen og OPUS Advokatfirma succes med dette foretagende vil flere danskere i fremtiden modtage brevet og det er kedeligt af flere årsager (se bunden af siden).

Mulighed 2:

Nægt.

Niels Dahl-Nielsen ved, at din IP-adress er blevet brugt til at downloade en ulovlig film. Men han ved ikke – og kan ikke finde ud af – hvem, der har downloadet filmen.

Det svarer til, at din bil er blevet stjålet og at tyven har brugt bilen til at begå et rambuktyveri mod en bank. Politiet ville ikke sigte dig for tyveriet og kræve erstatning i forbindelse med røveriet fordi at din bil blevet stjålet og brugt.

Du kan skrive følgende tilbage:

Kære Niels Dahl-Nielsen.

Jeg stiller mig uforstående overfor dit forligstilbud. Jeg har ikke downloadet de i brevet nævnte film og har ikke kendskab til, at andre har downloadet de pågældende film heller. 

Eftersom du gør opmærksom på risikoen for retssager og inkasso går jeg ud fra, at du har stærke beviser på, at netop jeg som modtager af brevet har downloadet filmen. Jeg beder dig sende disse konkrete og stærke beviser øjeblikkeligt og anser i modsat fald sagen som lukket.

Hvis dit netværk er åbent bør du ydermere gøre opmærksom på dette.

Her kan Niels Dahl-Nielsen skrive tilbage, at han går ud fra du har gjort det som ejer af IP-adressen – eller måske endda, at han anser dig som værende ansvarlig og at du derfor skal hjælpe med at finde ud af hvem der har downloadet.

Det har du ingen pligt til!

Får du et svar bør du gentage hvad du til at starte med har skrevet. Fordi at det teknisk set ikke er muligt for advokat Niels Dahl-Nielsen at bevise hvem på din IP-adresse der har downloadet de pågældende film er det ikke muligt at gå videre med sagen.

Bliver jeg sagsøgt, hvis jeg nægter?

Det korte svar er, at det er meget usandsynligt, du bliver sagsøgt og at der ingen sager er anlagt trods tusindvis af breve. Du bliver ikke sagsøgt, selvom du nægter at kende noget til det, du bliver beskyldt for i brevet.

Det er der flere gode grunde til:

 1. Det er ikke forretningsmodellen. Formålet med at stifte OPUS Advokatfirma og sende mange tusinde breve ud (jf. artikel på Information.dk) er med frygt at få modtagerne til at betale for at få sagen til at gå ud af verden. Selv hvis kun en fjerdel vælger at betale får OPUS Advokatfirma mange hundrede tusinde kroner ind – potentielt halve og hele millioner.
 2. Det er for dyrt, når kravet er så småt. En advokattime koster almindeligvis fra 2.000 kroner og op. En retssag kræver mange timer. Derfor kan det aldrig svare sig at anlægge en retssag for et krav på 2.000 kroner. I praksis bliver tvister i det private erhvervsliv på op til flere hundrede tusinde kroner forsøgt forligt fordi at det selv her ikke kan svare sig at anlægge en dyr retssag. Normalt i en retssag betaler taberen modpartens omkostninger, men når det indledende krav er på fx 2.000 kroner er det ikke muligt for advokat Niels Dahl-Nielsen at få mere end 2.500 kroner i sagsomkostninger. Økonomisk giver det ingen mening.
 3. Det er teknisk umuligt at bevise hvem der har downloadet. Selv hvis det kommer til en retssag ville du blive frikendt ved blot at nægte, da det teknisk er umuligt at bevise, du har downloadet filmen.

I Information.dk er det beskrevet, hvordan der er sendt flere tusinde breve ud. Alligevel er der ingen retssager på vej. Trods de mange breve er det 4 år siden, der har været en retssag, og den handlede ikke om Popcorn time.

Der kommer heller ikke retssager, for økonomisk giver det ikke mening.

Artikel fra Information.dk.
Artikel fra Information.dk.

Og det hele handler om økonomi.

Nu det ikke er muligt at sagsøge dig alligevel, hvad er så hele formålet med brevet?

Advokat Niels-Dahl Nielsen og det tomme OPUS Advokatfirma benytter sig af et meget stærkt redskab for at få dig til at betale – frygt.

Brevet er udformet, så du som modtager – hvis du ikke selv arbejder med jura og derved kender noget til branchen og kancelliersprog – tror, du bliver sagsøgt prompte, hvis du ikke betaler det forlig (mange tror, det er en bøde på grund af brevets udformning og formelle sprog), advokat Niels Dahl-Nielsen foreslår.

Derfor vælger mange at betale.

Dette er der flere problemer med:

 • Retssikkerhedsmæssigt er det et problem, at så mange danskere føler sig truet til at indgå et forlig for en brøde, de næppe har begået.
 • Det er også et problem, at det sandsynligvis vil være de lavere sociale klasser der hyppigst vælger at betale, fordi de ikke forstår hvad det er, de har modtaget og derfor i frygt vælger at betale for at lukke sagen. Ressourcestærke og højtuddannede vil være mere tilbøjelige til blot at skrive ‘nej tak’ tilbage.
 • Og så er brevet, OPUS Advokatfirma og advokat Niels Dahl-Nielsens fremtæden noget, vi kender fra USA, men som det danske system har haft held til at forhindre – ‘cowboy-jura’, hvor du blot sender krav ud til en masse og håber nogle af dem betaler eller anlægger lange retssager med henblik på at bløde modparten til døde.

Hvem er advokat Niels Dahl-Nielsen?

Niels Dahl-Nielsen arbejder til daglig i advokatfirmaet Brandt & Lauritzen med selskabsret, immaterielret og virksomhedsoverdragelse.

Derfor kan det undre, det ikke er Brandt & Lauritzen, der står som afsender af det brev, du har modtaget, men OPUS Advokatfirma.

Det er der dog en god grund til.

Brevene har resulteret i en del negativ omtale bl.a. i Information, Metroexpress og Computerworld (for ikke at nævne denne side). Hvis du Googler efter ‘OPUS Advokatfirma’ kommer en lang række negative artikler op. Fremgangsmetoden advokat Niels Dahl-Nielsen bruger er ikke noget, et almindeligt dansk advokatfirma vil kendes ved.

Derfor er OPUS Advokatfirma oprettet som en tom skal, der står som afsender af brevene. OPUS Advokatfirma er ikke et ‘rigtigt’ advokatfirma i traditionel forstand – selskabets primære formål er at stå som afsender og sikre, at Brandt & Lauritzen ikke i fremtiden forbindes med de kritisable breve.

Hvem er du?

Jeg hedder Halfdan.

Jeg er jurastuderende på Aarhus Universitet og selvstændig med en rejseportal.

Jeg har stor respekt for ophavsretten og dens nødvendighed i samfundet. Derfor er jeg også tilfreds med at bruge penge på 2 Spotify-abonnementer, 1 Netflix-abonnement og 1 HBO-abonnement hver måned – foruden hyppige biograf- og koncertture. Jeg er derudover også forfatter med to bøger (15 PCT om ejendomsinvestering og Få 12 om at få bedre karakterer) og ville være ked af, at alle downloadede og delte mine bøger uden at jeg fik kompensation herfor. Denne side er derfor ikke oprettet for at ‘beskytte pirater’, da jeg har stor sympati for missionen og målet.

Midlet er bare det helt forkerte.

Der er 3 grunde til, at jeg har brugt tid på at oprette denne side:

 1. Jeg er ked af at se juraen brugt på denne måde. At sende flere tusinde breve ud med trusler om retssager for at indgyde nok frygt i folk til at de betaler ser jeg som ‘prey on the weak’ – og det er en udvikling, jeg gerne vil modvirke. Det er med til at mindske respekten og anerkendelsen af advokatfaget.
 2. Alt for mange modtagere forstår ikke hvad det er, de har modtaget. De skriver på Facebook og spørger, om andre har ‘modtaget bøder fra OPUS Advokatfirma’. Siden er oprettet for at fortælle dem, hvad der er op og ned i sagen.
 3. Hvis vi står sammen og viser, at trusselsbreve til indehavere af IP-adresser over hele landet ikke er hvad der modvirker pirateri kan det være, at branchen får øjnene op for, hvad der gør – nem og hurtig adgang til medier over hele verden.

Jeg har ikke selv modtaget et brev fra advokat Niels Dahl-Nielsen.

Hvorfor domænet antipiratgruppen.dk? Johan Schlüter Advokatfirma, der i årtier har varetaget rettighedshaveres rettigheder i samfundet, men i sommeren 2015 bliver afsløret i at have begået svindel for op imod 175 millioner kroner, stod i mange år som registrant af domænet. De valgte efter firmaets konkurs at lade domænet udløbe, hvorefter jeg købte det. Den gamle organisation Antipiratgruppen.dk har i dag skiftet navn til Rettighedsalliancen.

Du er velkommen til at stille spørgsmål eller skrive hvad du har på hjertet i kommentarfeltet herunder. Du er også velkommen til at henvende dig på halfdan@halfdantimm.dk, hvis jeg kan hjælpe dig med noget.

 • Pirat

  Besøg evt denne side: http://nopirat.simplesite.com/ hvor der er hjælp til hvordan du skal forholde dig, hvis du har modtaget et brev.

 • https://www.popcorntime.dk Popcorn Time

  Tak for en god artikel, der er blevet delt med brugerne af popcorntime.dk.

 • Martin Bødker

  Det er tyveri, hvad enten i kan snakke jer uden om det eller give “andre brugere” skylden for det. Og som EU ret skrider frem i øjeblikket er det kun et spørgsmål om tid før kravene altså hænger fast!!! Engang kunne man i fotofælder og p-bøder, sige at det ikke var dig der kørte bilen og få bøden underkendt.. Det kan du ikke mere.. Det samme vil gøre sig gældende for internet kriminalitet i fremtiden – Efterforskningen bliver lettere og mere præcis, og man vil helt sikkert på et tidspunkt kunne skelne skarpt mellem ens eget IP-brug og andre tilfælde hvor IP bliver stjålet og brugt til kriminalitet..

  Kan love jer for at filmproducenterne arbejder for at få disse love til at arbejde til deres fordel. Men altså en helt anden sag er at hvis alle betalte hvad det kostede ville vi slippe for alle de her super lorte skod film som der bliver lavet i flæng. Men nej.. Tyveri er desværre blevet mere og mere udbredt som socialt acceptabelt.. Sikke et værdiskred.. Med over 10 indbrud i timen og over 40 cykeltyverier i timen i gennemsnit!! 24/7 365.. Med opklarings procenter på under 20%.. Tænk hvis danskerne var kendt som dem der ikke stjal fra andre på nettet.. Sikke en fællessag!!! But i wish..

  Sørgeligt men sandt! Stop tyveriet af film og musik for jeres egen skyld.. Når parallelaftalerne om EU-ret (f.eks. internet kriminalitet) og danmarks indgåelse deri er “aftalt” – Kan i se frem til MANGE flere advokater der får tilgang til IP-logs og så vil jeg forudse at der også fra regeringens side bliver afsat midler til politi efterforskning (til at starte med i de store sager.) God weekend, og pas på jer selv i disse skiftende tider..

  • Niklas

   > Sørgeligt men sandt! Stop tyveriet af film og musik for jeres egen skyld

   Tror ikke man slipper for butikstyveri lige foreløbigt, men jeg er rimelig sikker på at niveauet ikke er særligt højt. Men hvad har det iøvrigt med OPUS og brud på ophavsretsloven at gøre, om folk stjæler film/musik i en butik?

 • Frank

  Jeg har et spørgsmål: er det ulovligt at installere Popcorn Time i sig selv! Altså også selvom du ikke klikker på en given film, men blot åbner det og ser hvilke film der ligger tilgængelige?

  • Halfdan Timm

   Hej Frank

   Programmet i sig selv er der ikke et problem i, ligesom du gerne må have en elefanthue og koben i bilen. Det er brugen, der er farlig :-)

   Halfdan

   • Frank

    Hej Halfdan.
    Tak for svaret – det ville også have undret mig, men man ved jo efterhånden ikke mere hvad man må … eller ikke må!

    Frank

    Frank

    Frank

 • Hansen

  Hey,
  Når man nu har fået et tilbagesvar fra Opus, hvor de siger
  “Såfremt vi ikke hører fra dig, vil min klient på det foreliggende grundlag tage stilling, hvorvidt der er grundlag for retsskridt.”
  Bestemmer man så selv om hvornår man skal svare ?
  De har ikki skrevet nogen tidsfrist på hvornår der skal svares.,

  • Halfdan Timm

   Hej

   Hvis ikke de hverken i første eller andet brev har angivet en tidsfrist er det i sig selv et tegn på, der ikke sker mere, hvis du ikke reagerer. Uden tidsfrist er det ‘rimelig tid’ – hvad det er er i sidste ende en kombination af hvad du og OPUS mener.

   Har du en frist, så reager med en indsigelse inden for fristen.

   Halfdan

 • Kia Correll

  Hej. Jeg har netop modtaget brev fra OPUS. Der står en IP adresse. Hvordan tjekker jeg overhovedet det er min? Jeg har aldrig hørt om den serie de beskylder mig for at have set?

  • Halfdan Timm

   Hej Kia.

   Du kan bruge sider som “myip.dk” til at se din nuværende IP-adresse. Der er næppe tvivl om, at din IP er brugt – men det behøver (som forklaret i artiklen herover) ikke at være dig, der har brugt den.

   Jeg ville i dit sted derfor skrive tilbage svaret, jeg ligeledes anbefaler i artiklen herover.

   Held og lykke med sagen.

   Halfdan

   • Kia Correll

    Hej Halfdan
    Tak for dit svar. Der inde tjekkede jeg nemlig også, og den stemmer ikke overens med den der står i brevet. Og dem der bor herhjemme kender slet ikke den serie. Men jeg besvarer ham tilbage som du råder til, og så må jeg se hvad der sker.

   • Hansen

    Hej Kia,
    Den ip adresse som står i brevet, er højst sandsynligt ikke den som du har nu.
    Din ip adresse er nok en dynamisk ip adresse.
    Det vil sige at den skifter et par gange, som for eksempel når du slukker og tænder din router.
    Men den ip adresse som de henviser til, var nok den ip adresse som du havde dengang.

 • Hansen

  Hej Halfdan,
  Nu har jeg modtaget et svar fra Opus, om at de ønsker at få at vide hvem der har adgang til nettet. Hvilket jeg naturligvis beder dem stikke et vist sted, på en pæn måde.
  I og med at Opus gør dette, så har de jo på det punkt anderkendt at det ikke er mig der har krænket deres klient, siden de vil vide hvilke andre der har brugt nettet.
  Og bruger advokater ofte ordene “Vi antager” og “Vores opfattelse”. Det virker meget useriøst.
  Ellers, så takker jeg meget for det sidste svar :-)

 • Ukendt

  Hej
  Jeg har modtaget et tilsvarende brev fra advokat Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Lawfirm.
  I brevet skriver han at han ønsker svar på “Om internetforbindelsen har et password”, og “Om der er nogen i husstanden der har forsøgt at se den pågældende film på det gældende tidspunkt”.
  Er det noget jeg skal svare på, eller er det nok at svare tilbage med ovenstående besked om yderligere beviser?

  Vh

 • Lars

  Hej. Har lige modtaget et brev fra Opus med at jeg har downloadet en film og at min ip har været aktiv i utorrent en gang tilbage i november 2014. Hvad skal man gøre?

  • Halfdan Timm

   Hej Lars.

   Lav en kop kaffe og læs guiden her. Den forklarer det faktisk rigtigt fint :-)

   Halfdan

 • Teddy Erik Elgaard

  Tør dine tårer Halfdan!! Hvem er det der har besluttet, at det er belagt med “rettigheder”, at producere en film eller noget andet kunstværk. Jeg kan ikke få ondt af skuespillere som tjener millioner! Hvad med læger, sygeplejersker og andet personale som hver dag redder LIV! Deres løn er en brøkdel af hvad skuespillere og andre i underholdningsbranchen tjener på, frivilligt, at underholde os. I gamle dage skulle de sælge deres “ydelser” på markedet, som skillingsviser m.v. og deres indtægt var afhængig af om nogen ville betale for deres “kunst”. Det er en syg verden der belemrer os med krav om “erstatning” for at benytte noget som er frit tilgængeligt for alle. Skulle jeg så betale for at jeg havde fundet en bog på gaden og kom til at læse den? Hvad hvis jeg låner min bog ud til min nabo eller en af mine venner, gør de så noget ulovligt ved at læse den? Eller hvad hvis de låner den ud til deres nabo eller andre bekendte? Tro på at det nogensinde kan lade sig gøre at kontrollere hvad der findes digitalt, og tro på at vi nogensinde vil lade os diktere af hvad du og dine kunder finder på. Jeg kan jo se, at der tilsyneladende ikke er nogen retsager i DK der er faldet ud til fordel for “rettighedshavere”. Jeg har lyst til at sagsøge Opus for chikane, og vil gerne have lidt opbakning.

  • Halfdan Timm

   Hej Teddy

   Prøv at læse indlægget igen. Indlægget er en guide til at forsvare dig mod OPUS’ og andre advokatfirmaers forsøg på cowboy-jura. Det virker på din kommentar som om, du tror det er noget andet.

   Derudover er respekten for rettigheder, materielle som immaterielle, nødvendigt for ethvert samfund. Det er jeg sikker på, du forstår.

   Halfdan

 • Halfdan Timm

  Hej Preben

  Tak for kommentaren – Jeg er glad for, du kunne bruge guiden!

  Hvis vi skal følge almindelig procedure får du sandsynligvis et brev til. Du kan svare eller lade være. Så stopper sagen her. Det vigtige er, du kommer med din indsigelse med det samme.

  Vi kommer heldigvis også langt med Netflix i dag :-)

  Halfdan

  • Preben Faarkrog Hansen

   Så svare jeg med det der står her i guiden plus jeg skrive jeg havde fået ny router sat op, og som var åben.
   Så det, det! Og jeg behøver ikke svarer tilbage på brev nr.2 som efter normal procedure kommer.?

   • Halfdan Timm

    Du bør stadig svare på alle henvendelser – om end du kan sende cirka det samme svar, da de ikke skriver noget reelt nyt i de efterfølgende breve. Hold fast i at du nægter og bed dem sende deres beviser. De stopper efter et par breve. :-)

  • Preben Faarkrog Hansen

   Er der ført nogen sager på de 1500kr’ers breve der er sendt ud.

   • Halfdan Timm

    Nej.

 • Mads

  Jeg har også fået et brev og svarede tilbage med den besked du havde skrevet opover. Fik dette retur idag:

  Kære Mads
  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.
  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.
  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.
  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.
  Med venlig hilsen

  Michael Hansen
  Stud.jur.
  info@opus-law

  • Johannes Brun

   Hej Mads,

   Jeg er i gang med samme procedure mod dem, men vil tjek; fik du dette som brev eller e-mail svar? Og vad svarede du dem?

   M.v.h.
   Johannes.

   • Mads

    Hej Johannes
    Jeg fik det som e-mail.
    Jeg har ikke gjort mere siden jeg fik den meddelse.
    Ved ikke om det skal gøres mere eller man skal vente på om de vil gøre mere ved det.?
    M.v.h mads

    • Johannes Brun

     Ok, tak for svar. Du må gerne opdatere vis det sker mere. Jeg skal nok sörge for at informere dig vis jeg hör noget andet fra dem ift. mit eget e-mail.

     Uden at ha nogen jura. baggrund synes jeg det lyder på det brev du fik som mere trussel, at det forsoger skraemme dig til at betale. Men som sagt, jeg har ikke nogen jura baggrund, så det er kun vad jeg tolker det som.

     M.v.h.
     Johannes.

    • Johannes

     @disqus_DoJRxD4ggX:disqus Jag vil lige tjek: Jeg antager du sende dit e-mail til info@opus-law.dk?

 • Niels

  Hej Halfdan jeg har lige modtaget et brev idag fra opus som påstår jeg har downloadet en serie. Og yderligere flere afsnit af serien og han vil indgå forlig vis jeg betaler 7500 kr.. Har du nogen ide på hvad jeg skal gøre og skal jeg bare skrive som du nævner det øverst på siden ? :-)

  Mvh Niels

  • Halfdan Timm

   Hej Niels

   Det er netop dét guiden er til for. Nægt lige så mange gange de skriver. Så sker der ikke mere i sagen. :-)

   Halfdan

   • Niels

    Okay mange tak:) jeg vil prøve så kommer da nok brev nr 2 på et tidspunkt..

    • Johannes Brun

     Niels – Jeg har modtaget samme brev (i.e. serie og de vil ha 7500). Jeg har også sendt ind naegt, du må gerne vende tilbage vis du hoer noget fra dem så vil jeg goere desamme.

     • Niels

      Hej Johannes okay du må os gerne vende tilbage Når du hører fra dem. Jeg svarede dem igår. Så må vi se hvad da sker :)

     • Johannes

      By the way, hvor lang tid tog det inden du fik dit første svar?

   • Hansen

    Hej Halfdan

    Hvor ved du fra at der ikke sker mere? Har du hørt fra nogen af de første som modtog sådan et brev?
    Det virker da mærkeligt at de sender alle disse breve, svarer på mails osv hvis de ikke har tænkt sig at følge dem til dørs….

    • Halfdan Timm

     Hej Hansen

     Efter mange tusinde breve sendte og ingen retssag er det ikke svært at gennemskue forretningskonceptet – volumen og så håbe på, at de værst stillede i frygt betaler. Du skal ikke undervurdere hvor mange der bliver bange og betaler øjeblikkeligt.

     Halfdan

     • Hansen

      Vi bor 3 personer i vores husstand, udover det har flere familiemedlemmer og venner benyttet sig af vores netværk. Hvad skal der til for at de kan kræve en pc undersøgt for brug af dette Popcorn Time? Jeg kan jo ikke sige mig fri for om min søn har brugt programmet… Jeg har spurgt ham, men han siger nej.

     • Halfdan Timm

      Eftersom der ingen retspraksis er omkring det, så er spørgsmålet svært at svare på – men den manglende retspraksis er næsten svar nok i sig selv.

     • Hansen

      Okay tak for svarene indtil videre Halfdan. Jeg må se om jeg skal en tur i retten…

   • Niels

    hej halfdan jeg har fået svar tilbage på mail hvor i han skriver…..

    hvad skal jeg svare tilbage på den eller skal jeg bare lade være med at svare på den..

    Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

    Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

    Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

    Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

    Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

    • Halfdan Timm

     Hej Niels

     Det er deres standardsvar. Det har jeg efterhånden set mange gange.

     Det er ikke nødvendigt at svare herfra, med mindre, de skriver til dig igen.

     Halfdan

     • Niels

      Okay mange tak

 • Johannes Brun

  Hej Halfdan,

  Jeg modtog et brev fra OPUS Law tidligere i denne uge (såg brevet i dag). Jeg har tänkt naegt, men vil tjek: Det du siger man skal skrive tilbage, mener du at man skal skrive et almindeligt brev eller e-mail?

  Noget jeg er lidt bange for er at jeg tager på ferie den 10. feb. Er det riskio at det kommer noget brev under tiden jeg er vaek på ferie som jeg kan få problem med vis jeg ikke svarar på direkte?

  M.v.h.
  Johannes.

  • Johannes Brun

   Ok, så jeg har fundet ud at jeg skal sende et e-mail, hvilket jeg gjort (det du rekommenderede). Men vad med ferie-issuet? Vis det vender tilbage til mig inden ferien er det muligt for mig at sende dem et e-mail var jeg siger at jeg naegter til den krav de sender og vis de sender noget mere så gaelder min “naegtning” for dem også?

   By the way, undskyld min dårlige dansk, er en svenskere som bor i denmark siden 5 år tilbage…

   M.v.h.
   Johannes.

 • Preben Faarkrog Hansen

  Jeg svarede på mit brev fra NJORD Law for en uge siden, har intet hørt tilbage endnu. Brugte guiden s svar muligheder.

  Den første mail glemte jeg at føre sags nr. På, fik et svar at de havde modtaget.

  Sente derefter samme mail med sags nr. Som jeg ikke fik svar på om de fik

 • Johannes

  For dem af jer som været i kontakt med OPUS, hvor lang tid tog det inden de kontaktede jer efter at i sendt e-mail?

  • Hansen

   Der gik omkring en uge

  • Niels

   jeg fik mit første svar tilbage idag..

 • Preben Faarkrog Hansen

  Modtog denne her til morgen.

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  Har du mulighed for at oplyse mig sagsnummer, samt navn og adresse på brevmodtager, så jeg kan notere dine oplysninger det korrekte sted?

  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

 • Pirat

  Besøg evt denne side: http://nopirat.simplesite.com/ hvor der er hjælp til hvordan du skal forholde dig, hvis du har modtaget et brev.

 • https://www.popcorntime.dk Popcorn Time

  Tak for en god artikel, der er blevet delt med brugerne af popcorntime.dk.

 • Martin Bødker

  Det er tyveri, hvad enten i kan snakke jer uden om det eller give “andre brugere” skylden for det. Og som EU ret skrider frem i øjeblikket er det kun et spørgsmål om tid før kravene altså hænger fast!!! Engang kunne man i fotofælder og p-bøder, sige at det ikke var dig der kørte bilen og få bøden underkendt.. Det kan du ikke mere.. Det samme vil gøre sig gældende for internet kriminalitet i fremtiden – Efterforskningen bliver lettere og mere præcis, og man vil helt sikkert på et tidspunkt kunne skelne skarpt mellem ens eget IP-brug og andre tilfælde hvor IP bliver stjålet og brugt til kriminalitet..

  Kan love jer for at filmproducenterne arbejder for at få disse love til at arbejde til deres fordel. Men altså en helt anden sag er at hvis alle betalte hvad det kostede ville vi slippe for alle de her super lorte skod film som der bliver lavet i flæng. Men nej.. Tyveri er desværre blevet mere og mere udbredt som socialt acceptabelt.. Sikke et værdiskred.. Med over 10 indbrud i timen og over 40 cykeltyverier i timen i gennemsnit!! 24/7 365.. Med opklarings procenter på under 20%.. Tænk hvis danskerne var kendt som dem der ikke stjal fra andre på nettet.. Sikke en fællessag!!! But i wish..

  Sørgeligt men sandt! Stop tyveriet af film og musik for jeres egen skyld.. Når parallelaftalerne om EU-ret (f.eks. internet kriminalitet) og danmarks indgåelse deri er “aftalt” – Kan i se frem til MANGE flere advokater der får tilgang til IP-logs og så vil jeg forudse at der også fra regeringens side bliver afsat midler til politi efterforskning (til at starte med i de store sager.) God weekend, og pas på jer selv i disse skiftende tider..

 • Frank

  Jeg har et spørgsmål: er det ulovligt at installere Popcorn Time i sig selv! Altså også selvom du ikke klikker på en given film, men blot åbner det og ser hvilke film der ligger tilgængelige?

 • Hansen

  Hey,
  Når man nu har fået et tilbagesvar fra Opus, hvor de siger
  “Såfremt vi ikke hører fra dig, vil min klient på det foreliggende grundlag tage stilling, hvorvidt der er grundlag for retsskridt.”
  Bestemmer man så selv om hvornår man skal svare ?
  De har ikki skrevet nogen tidsfrist på hvornår der skal svares.,

 • Kia Correll

  Hej. Jeg har netop modtaget brev fra OPUS. Der står en IP adresse. Hvordan tjekker jeg overhovedet det er min? Jeg har aldrig hørt om den serie de beskylder mig for at have set?

 • Hansen

  Hej Halfdan,
  Nu har jeg modtaget et svar fra Opus, om at de ønsker at få at vide hvem der har adgang til nettet. Hvilket jeg naturligvis beder dem stikke et vist sted, på en pæn måde.
  I og med at Opus gør dette, så har de jo på det punkt anderkendt at det ikke er mig der har krænket deres klient, siden de vil vide hvilke andre der har brugt nettet.
  Og bruger advokater ofte ordene “Vi antager” og “Vores opfattelse”. Det virker meget useriøst.
  Ellers, så takker jeg meget for det sidste svar :-)

 • Ukendt

  Hej
  Jeg har modtaget et tilsvarende brev fra advokat Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Lawfirm.
  I brevet skriver han at han ønsker svar på “Om internetforbindelsen har et password”, og “Om der er nogen i husstanden der har forsøgt at se den pågældende film på det gældende tidspunkt”.
  Er det noget jeg skal svare på, eller er det nok at svare tilbage med ovenstående besked om yderligere beviser?

  Vh

 • Lars

  Hej. Har lige modtaget et brev fra Opus med at jeg har downloadet en film og at min ip har været aktiv i utorrent en gang tilbage i november 2014. Hvad skal man gøre?

 • Teddy Erik Elgaard

  Tør dine tårer Halfdan!! Hvem er det der har besluttet, at det er belagt med “rettigheder”, at producere en film eller noget andet kunstværk. Jeg kan ikke få ondt af skuespillere som tjener millioner! Hvad med læger, sygeplejersker og andet personale som hver dag redder LIV! Deres løn er en brøkdel af hvad skuespillere og andre i underholdningsbranchen tjener på, frivilligt, at underholde os. I gamle dage skulle de sælge deres “ydelser” på markedet, som skillingsviser m.v. og deres indtægt var afhængig af om nogen ville betale for deres “kunst”. Det er en syg verden der belemrer os med krav om “erstatning” for at benytte noget som er frit tilgængeligt for alle. Skulle jeg så betale for at jeg havde fundet en bog på gaden og kom til at læse den? Hvad hvis jeg låner min bog ud til min nabo eller en af mine venner, gør de så noget ulovligt ved at læse den? Eller hvad hvis de låner den ud til deres nabo eller andre bekendte? Tro på at det nogensinde kan lade sig gøre at kontrollere hvad der findes digitalt, og tro på at vi nogensinde vil lade os diktere af hvad du og dine kunder finder på. Jeg kan jo se, at der tilsyneladende ikke er nogen retsager i DK der er faldet ud til fordel for “rettighedshavere”. Jeg har lyst til at sagsøge Opus for chikane, og vil gerne have lidt opbakning.

 • Halfdan Timm

  Hej Preben

  Tak for kommentaren – Jeg er glad for, du kunne bruge guiden!

  Hvis vi skal følge almindelig procedure får du sandsynligvis et brev til. Du kan svare eller lade være. Så stopper sagen her. Det vigtige er, du kommer med din indsigelse med det samme.

  Vi kommer heldigvis også langt med Netflix i dag :-)

  Halfdan

 • Mads

  Jeg har også fået et brev og svarede tilbage med den besked du havde skrevet opover. Fik dette retur idag:

  Kære Mads
  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.
  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.
  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.
  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.
  Med venlig hilsen

  Michael Hansen
  Stud.jur.
  info@opus-law

 • Niels

  Hej Halfdan jeg har lige modtaget et brev idag fra opus som påstår jeg har downloadet en serie. Og yderligere flere afsnit af serien og han vil indgå forlig vis jeg betaler 7500 kr.. Har du nogen ide på hvad jeg skal gøre og skal jeg bare skrive som du nævner det øverst på siden ? :-)

  Mvh Niels

 • Johannes Brun

  Hej Halfdan,

  Jeg modtog et brev fra OPUS Law tidligere i denne uge (såg brevet i dag). Jeg har tänkt naegt, men vil tjek: Det du siger man skal skrive tilbage, mener du at man skal skrive et almindeligt brev eller e-mail?

  Noget jeg er lidt bange for er at jeg tager på ferie den 10. feb. Er det riskio at det kommer noget brev under tiden jeg er vaek på ferie som jeg kan få problem med vis jeg ikke svarar på direkte?

  M.v.h.
  Johannes.

 • Preben Faarkrog Hansen

  Jeg svarede på mit brev fra NJORD Law for en uge siden, har intet hørt tilbage endnu. Brugte guiden s svar muligheder.

  Den første mail glemte jeg at føre sags nr. På, fik et svar at de havde modtaget.

  Sente derefter samme mail med sags nr. Som jeg ikke fik svar på om de fik

 • Johannes

  For dem af jer som været i kontakt med OPUS, hvor lang tid tog det inden de kontaktede jer efter at i sendt e-mail?

 • Preben Faarkrog Hansen

  Modtog denne her til morgen.

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  Har du mulighed for at oplyse mig sagsnummer, samt navn og adresse på brevmodtager, så jeg kan notere dine oplysninger det korrekte sted?

  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

 • Pirat

  Besøg evt denne side: http://nopirat.simplesite.com/ hvor der er hjælp til hvordan du skal forholde dig, hvis du har modtaget et brev.

 • https://www.popcorntime.dk Popcorn Time

  Tak for en god artikel, der er blevet delt med brugerne af popcorntime.dk.

 • Martin Bødker

  Det er tyveri, hvad enten i kan snakke jer uden om det eller give “andre brugere” skylden for det. Og som EU ret skrider frem i øjeblikket er det kun et spørgsmål om tid før kravene altså hænger fast!!! Engang kunne man i fotofælder og p-bøder, sige at det ikke var dig der kørte bilen og få bøden underkendt.. Det kan du ikke mere.. Det samme vil gøre sig gældende for internet kriminalitet i fremtiden – Efterforskningen bliver lettere og mere præcis, og man vil helt sikkert på et tidspunkt kunne skelne skarpt mellem ens eget IP-brug og andre tilfælde hvor IP bliver stjålet og brugt til kriminalitet..

  Kan love jer for at filmproducenterne arbejder for at få disse love til at arbejde til deres fordel. Men altså en helt anden sag er at hvis alle betalte hvad det kostede ville vi slippe for alle de her super lorte skod film som der bliver lavet i flæng. Men nej.. Tyveri er desværre blevet mere og mere udbredt som socialt acceptabelt.. Sikke et værdiskred.. Med over 10 indbrud i timen og over 40 cykeltyverier i timen i gennemsnit!! 24/7 365.. Med opklarings procenter på under 20%.. Tænk hvis danskerne var kendt som dem der ikke stjal fra andre på nettet.. Sikke en fællessag!!! But i wish..

  Sørgeligt men sandt! Stop tyveriet af film og musik for jeres egen skyld.. Når parallelaftalerne om EU-ret (f.eks. internet kriminalitet) og danmarks indgåelse deri er “aftalt” – Kan i se frem til MANGE flere advokater der får tilgang til IP-logs og så vil jeg forudse at der også fra regeringens side bliver afsat midler til politi efterforskning (til at starte med i de store sager.) God weekend, og pas på jer selv i disse skiftende tider..

 • Frank

  Jeg har et spørgsmål: er det ulovligt at installere Popcorn Time i sig selv! Altså også selvom du ikke klikker på en given film, men blot åbner det og ser hvilke film der ligger tilgængelige?

 • Hansen

  Hey,
  Når man nu har fået et tilbagesvar fra Opus, hvor de siger
  “Såfremt vi ikke hører fra dig, vil min klient på det foreliggende grundlag tage stilling, hvorvidt der er grundlag for retsskridt.”
  Bestemmer man så selv om hvornår man skal svare ?
  De har ikki skrevet nogen tidsfrist på hvornår der skal svares.,

 • Kia Correll

  Hej. Jeg har netop modtaget brev fra OPUS. Der står en IP adresse. Hvordan tjekker jeg overhovedet det er min? Jeg har aldrig hørt om den serie de beskylder mig for at have set?

 • Hansen

  Hej Halfdan,
  Nu har jeg modtaget et svar fra Opus, om at de ønsker at få at vide hvem der har adgang til nettet. Hvilket jeg naturligvis beder dem stikke et vist sted, på en pæn måde.
  I og med at Opus gør dette, så har de jo på det punkt anderkendt at det ikke er mig der har krænket deres klient, siden de vil vide hvilke andre der har brugt nettet.
  Og bruger advokater ofte ordene “Vi antager” og “Vores opfattelse”. Det virker meget useriøst.
  Ellers, så takker jeg meget for det sidste svar :-)

 • Ukendt

  Hej
  Jeg har modtaget et tilsvarende brev fra advokat Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Lawfirm.
  I brevet skriver han at han ønsker svar på “Om internetforbindelsen har et password”, og “Om der er nogen i husstanden der har forsøgt at se den pågældende film på det gældende tidspunkt”.
  Er det noget jeg skal svare på, eller er det nok at svare tilbage med ovenstående besked om yderligere beviser?

  Vh

 • Lars

  Hej. Har lige modtaget et brev fra Opus med at jeg har downloadet en film og at min ip har været aktiv i utorrent en gang tilbage i november 2014. Hvad skal man gøre?

 • Teddy Erik Elgaard

  Tør dine tårer Halfdan!! Hvem er det der har besluttet, at det er belagt med “rettigheder”, at producere en film eller noget andet kunstværk. Jeg kan ikke få ondt af skuespillere som tjener millioner! Hvad med læger, sygeplejersker og andet personale som hver dag redder LIV! Deres løn er en brøkdel af hvad skuespillere og andre i underholdningsbranchen tjener på, frivilligt, at underholde os. I gamle dage skulle de sælge deres “ydelser” på markedet, som skillingsviser m.v. og deres indtægt var afhængig af om nogen ville betale for deres “kunst”. Det er en syg verden der belemrer os med krav om “erstatning” for at benytte noget som er frit tilgængeligt for alle. Skulle jeg så betale for at jeg havde fundet en bog på gaden og kom til at læse den? Hvad hvis jeg låner min bog ud til min nabo eller en af mine venner, gør de så noget ulovligt ved at læse den? Eller hvad hvis de låner den ud til deres nabo eller andre bekendte? Tro på at det nogensinde kan lade sig gøre at kontrollere hvad der findes digitalt, og tro på at vi nogensinde vil lade os diktere af hvad du og dine kunder finder på. Jeg kan jo se, at der tilsyneladende ikke er nogen retsager i DK der er faldet ud til fordel for “rettighedshavere”. Jeg har lyst til at sagsøge Opus for chikane, og vil gerne have lidt opbakning.

 • Halfdan Timm

  Hej Preben

  Tak for kommentaren – Jeg er glad for, du kunne bruge guiden!

  Hvis vi skal følge almindelig procedure får du sandsynligvis et brev til. Du kan svare eller lade være. Så stopper sagen her. Det vigtige er, du kommer med din indsigelse med det samme.

  Vi kommer heldigvis også langt med Netflix i dag :-)

  Halfdan

 • Mads

  Jeg har også fået et brev og svarede tilbage med den besked du havde skrevet opover. Fik dette retur idag:

  Kære Mads
  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.
  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.
  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.
  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.
  Med venlig hilsen

  Michael Hansen
  Stud.jur.
  info@opus-law

 • Niels

  Hej Halfdan jeg har lige modtaget et brev idag fra opus som påstår jeg har downloadet en serie. Og yderligere flere afsnit af serien og han vil indgå forlig vis jeg betaler 7500 kr.. Har du nogen ide på hvad jeg skal gøre og skal jeg bare skrive som du nævner det øverst på siden ? :-)

  Mvh Niels

 • Johannes Brun

  Hej Halfdan,

  Jeg modtog et brev fra OPUS Law tidligere i denne uge (såg brevet i dag). Jeg har tänkt naegt, men vil tjek: Det du siger man skal skrive tilbage, mener du at man skal skrive et almindeligt brev eller e-mail?

  Noget jeg er lidt bange for er at jeg tager på ferie den 10. feb. Er det riskio at det kommer noget brev under tiden jeg er vaek på ferie som jeg kan få problem med vis jeg ikke svarar på direkte?

  M.v.h.
  Johannes.

 • Preben Faarkrog Hansen

  Jeg svarede på mit brev fra NJORD Law for en uge siden, har intet hørt tilbage endnu. Brugte guiden s svar muligheder.

  Den første mail glemte jeg at føre sags nr. På, fik et svar at de havde modtaget.

  Sente derefter samme mail med sags nr. Som jeg ikke fik svar på om de fik

 • Johannes

  For dem af jer som været i kontakt med OPUS, hvor lang tid tog det inden de kontaktede jer efter at i sendt e-mail?

 • Preben Faarkrog Hansen

  Modtog denne her til morgen.

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  Har du mulighed for at oplyse mig sagsnummer, samt navn og adresse på brevmodtager, så jeg kan notere dine oplysninger det korrekte sted?

  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.