Guide: Trusselsbrev fra advokat Niels Dahl-Nielsen / OPUS Law

Har du fået et brev fra advokat Niels Dahl-Nielsen og OPUS Advokatfirma, så brug 10 minutter på at læse det følgende indlæg.

Brevet fra OPUS Advokatfirma – et advokatfirma, der er stiftet som en tom skal og med det ene formål at sende breve ud med forligstilbud til mange tusinde danskere – er ikke en bøde. Det er heller ikke en regning.

Brevet fra Niels Dahl-Nielsen er et tilbud til forlig. Det er et tilbud,men ikke et, du SKAL sige ja tak til.

Hvorfor får du forklaret i dette indlæg.

Vi kommer igennem følgende:

 1. Hvorfor har jeg fået et brev?
 2. Hvad skal jeg gøre nu?
 3. Bliver jeg sagsøgt, hvis jeg nægter?
 4. Hvem er advokat Niels Dahl-Nielsen?
 5. Hvem er du?

Hvorfor har jeg fået et brev?

magnet tiltrækker penge

Du har fået brev fordi at der på din IP-adresse – en række tal, der definerer din IP-adresse og derved internetforbindelse – er blevet downloadet film uden tilladelse fra rettighedshavere. Det hænger sandsynligvis sammen med brugen af programmet Popcorn Time.

Advokat Niels Dahl-Nielsen har opnået ret til at se IP-adresser for de danskere, der har downloadet en række af givne film. Niels Dahl-Nilsen kan se din IP-adresse og han har fået teleselskaberne til at udlevere IP-adressernes ejermand gennem ret.

Derfor får du nu som ejer af IP-adressen et brev med et forligstilbud.

At du får brevet betyder ikke, at du har downloadet film ulovligt. Det betyder, at en person på din IP-adresse har downloadet film. Det kan være enhver person, der nogensinde har brugt dit internet. Hvis du ikke har låst dit trådløse internet kan det være hvem som helst – og selv almindelig kryptering af dit netværk er nemt at hacke med almindelige og gratis programmer.

Brevet du har fået er et forligstilbud. Det betyder, at advokat Niels Dahl-Nielsen mener, at han har et krav mod dig på vegne af sin klient som advokat. Dette har advokat Niels Dahl-Nielsen sat til et tal mellem typisk et par tusinde kroner og opefter.

Du skylder ingen penge fordi du får brevet. Det er advokat Niels Dahl-Nielsens tilbud til dig for at lukke “sagen” her og nu.

Men lad os lige træde et skridt tilbage – hvilken sag er der tale om?

En person på din IP-adresse har downloadet film. Men det er i praksis umuligt at finde ud af hvem der har downloadet filmen. Advokat Niels Dahl-Nielsen skriver til dig fordi du ejer IP-adressen, men det gør dig IKKE ansvarlig for hvad andre personer bruger din IP-adresse til.

Det her er meget vigtigt og derfor skriver jeg det lige igen – som ejer af IP-adressen er du ikke ansvarlig for hvordan andre mennesker vælger at bruge den.

Hvad skal jeg gøre nu?

Når du har fået brevet har du 2 muligheder. Du bør ikke forholde dig passivt.

Mulighed 1:

Hvis du har downloadet de i brevet nævnte film og har dårlig samvittighed over det kan du vælge at betale det beløb, Niels Dahl-Nielsen foreslår. Du kan også skrive tilbage og foreslå et lavere beløb. Beløbet i brevet er blot Niels Dahl-Nielsens forslag; ikke et beløbet, du retligt skylder hverken ham eller OPUS Advokatfirma.

Jeg anbefaler ikke at betale beløbet. Har advokat Niels Dahl-Nielsen og OPUS Advokatfirma succes med dette foretagende vil flere danskere i fremtiden modtage brevet og det er kedeligt af flere årsager (se bunden af siden).

Mulighed 2:

Nægt.

Niels Dahl-Nielsen ved, at din IP-adress er blevet brugt til at downloade en ulovlig film. Men han ved ikke – og kan ikke finde ud af – hvem, der har downloadet filmen.

Det svarer til, at din bil er blevet stjålet og at tyven har brugt bilen til at begå et rambuktyveri mod en bank. Politiet ville ikke sigte dig for tyveriet og kræve erstatning i forbindelse med røveriet fordi at din bil blevet stjålet og brugt.

Du kan skrive følgende tilbage:

Kære Niels Dahl-Nielsen.

Jeg stiller mig uforstående overfor dit forligstilbud. Jeg har ikke downloadet de i brevet nævnte film og har ikke kendskab til, at andre har downloadet de pågældende film heller. 

Eftersom du gør opmærksom på risikoen for retssager og inkasso går jeg ud fra, at du har stærke beviser på, at netop jeg som modtager af brevet har downloadet filmen. Jeg beder dig sende disse konkrete og stærke beviser øjeblikkeligt og anser i modsat fald sagen som lukket.

Hvis dit netværk er åbent bør du ydermere gøre opmærksom på dette.

Her kan Niels Dahl-Nielsen skrive tilbage, at han går ud fra du har gjort det som ejer af IP-adressen – eller måske endda, at han anser dig som værende ansvarlig og at du derfor skal hjælpe med at finde ud af hvem der har downloadet.

Det har du ingen pligt til!

Får du et svar bør du gentage hvad du til at starte med har skrevet. Fordi at det teknisk set ikke er muligt for advokat Niels Dahl-Nielsen at bevise hvem på din IP-adresse der har downloadet de pågældende film er det ikke muligt at gå videre med sagen.

Bliver jeg sagsøgt, hvis jeg nægter?

Det korte svar er, at det er meget usandsynligt, du bliver sagsøgt og at der ingen sager er anlagt trods tusindvis af breve. Du bliver ikke sagsøgt, selvom du nægter at kende noget til det, du bliver beskyldt for i brevet.

Det er der flere gode grunde til:

 1. Det er ikke forretningsmodellen. Formålet med at stifte OPUS Advokatfirma og sende mange tusinde breve ud (jf. artikel på Information.dk) er med frygt at få modtagerne til at betale for at få sagen til at gå ud af verden. Selv hvis kun en fjerdel vælger at betale får OPUS Advokatfirma mange hundrede tusinde kroner ind – potentielt halve og hele millioner.
 2. Det er for dyrt, når kravet er så småt. En advokattime koster almindeligvis fra 2.000 kroner og op. En retssag kræver mange timer. Derfor kan det aldrig svare sig at anlægge en retssag for et krav på 2.000 kroner. I praksis bliver tvister i det private erhvervsliv på op til flere hundrede tusinde kroner forsøgt forligt fordi at det selv her ikke kan svare sig at anlægge en dyr retssag. Normalt i en retssag betaler taberen modpartens omkostninger, men når det indledende krav er på fx 2.000 kroner er det ikke muligt for advokat Niels Dahl-Nielsen at få mere end 2.500 kroner i sagsomkostninger. Økonomisk giver det ingen mening.
 3. Det er teknisk umuligt at bevise hvem der har downloadet. Selv hvis det kommer til en retssag ville du blive frikendt ved blot at nægte, da det teknisk er umuligt at bevise, du har downloadet filmen.

I Information.dk er det beskrevet, hvordan der er sendt flere tusinde breve ud. Alligevel er der ingen retssager på vej. Trods de mange breve er det 4 år siden, der har været en retssag, og den handlede ikke om Popcorn time.

Der kommer heller ikke retssager, for økonomisk giver det ikke mening.

Artikel fra Information.dk.
Artikel fra Information.dk.

Og det hele handler om økonomi.

Nu det ikke er muligt at sagsøge dig alligevel, hvad er så hele formålet med brevet?

Advokat Niels-Dahl Nielsen og det tomme OPUS Advokatfirma benytter sig af et meget stærkt redskab for at få dig til at betale – frygt.

Brevet er udformet, så du som modtager – hvis du ikke selv arbejder med jura og derved kender noget til branchen og kancelliersprog – tror, du bliver sagsøgt prompte, hvis du ikke betaler det forlig (mange tror, det er en bøde på grund af brevets udformning og formelle sprog), advokat Niels Dahl-Nielsen foreslår.

Derfor vælger mange at betale.

Dette er der flere problemer med:

 • Retssikkerhedsmæssigt er det et problem, at så mange danskere føler sig truet til at indgå et forlig for en brøde, de næppe har begået.
 • Det er også et problem, at det sandsynligvis vil være de lavere sociale klasser der hyppigst vælger at betale, fordi de ikke forstår hvad det er, de har modtaget og derfor i frygt vælger at betale for at lukke sagen. Ressourcestærke og højtuddannede vil være mere tilbøjelige til blot at skrive ‘nej tak’ tilbage.
 • Og så er brevet, OPUS Advokatfirma og advokat Niels Dahl-Nielsens fremtæden noget, vi kender fra USA, men som det danske system har haft held til at forhindre – ‘cowboy-jura’, hvor du blot sender krav ud til en masse og håber nogle af dem betaler eller anlægger lange retssager med henblik på at bløde modparten til døde.

Hvem er advokat Niels Dahl-Nielsen?

Niels Dahl-Nielsen arbejder til daglig i advokatfirmaet Brandt & Lauritzen med selskabsret, immaterielret og virksomhedsoverdragelse.

Derfor kan det undre, det ikke er Brandt & Lauritzen, der står som afsender af det brev, du har modtaget, men OPUS Advokatfirma.

Det er der dog en god grund til.

Brevene har resulteret i en del negativ omtale bl.a. i Information, Metroexpress og Computerworld (for ikke at nævne denne side). Hvis du Googler efter ‘OPUS Advokatfirma’ kommer en lang række negative artikler op. Fremgangsmetoden advokat Niels Dahl-Nielsen bruger er ikke noget, et almindeligt dansk advokatfirma vil kendes ved.

Derfor er OPUS Advokatfirma oprettet som en tom skal, der står som afsender af brevene. OPUS Advokatfirma er ikke et ‘rigtigt’ advokatfirma i traditionel forstand – selskabets primære formål er at stå som afsender og sikre, at Brandt & Lauritzen ikke i fremtiden forbindes med de kritisable breve.

Hvem er du?

Jeg hedder Halfdan.

Jeg er jurastuderende på Aarhus Universitet og selvstændig med en rejseportal.

Jeg har stor respekt for ophavsretten og dens nødvendighed i samfundet. Derfor er jeg også tilfreds med at bruge penge på 2 Spotify-abonnementer, 1 Netflix-abonnement og 1 HBO-abonnement hver måned – foruden hyppige biograf- og koncertture. Jeg er derudover også forfatter med to bøger (15 PCT om ejendomsinvestering og Få 12 om at få bedre karakterer) og ville være ked af, at alle downloadede og delte mine bøger uden at jeg fik kompensation herfor. Denne side er derfor ikke oprettet for at ‘beskytte pirater’, da jeg har stor sympati for missionen og målet.

Midlet er bare det helt forkerte.

Der er 3 grunde til, at jeg har brugt tid på at oprette denne side:

 1. Jeg er ked af at se juraen brugt på denne måde. At sende flere tusinde breve ud med trusler om retssager for at indgyde nok frygt i folk til at de betaler ser jeg som ‘prey on the weak’ – og det er en udvikling, jeg gerne vil modvirke. Det er med til at mindske respekten og anerkendelsen af advokatfaget.
 2. Alt for mange modtagere forstår ikke hvad det er, de har modtaget. De skriver på Facebook og spørger, om andre har ‘modtaget bøder fra OPUS Advokatfirma’. Siden er oprettet for at fortælle dem, hvad der er op og ned i sagen.
 3. Hvis vi står sammen og viser, at trusselsbreve til indehavere af IP-adresser over hele landet ikke er hvad der modvirker pirateri kan det være, at branchen får øjnene op for, hvad der gør – nem og hurtig adgang til medier over hele verden.

Jeg har ikke selv modtaget et brev fra advokat Niels Dahl-Nielsen.

Hvorfor domænet antipiratgruppen.dk? Johan Schlüter Advokatfirma, der i årtier har varetaget rettighedshaveres rettigheder i samfundet, men i sommeren 2015 bliver afsløret i at have begået svindel for op imod 175 millioner kroner, stod i mange år som registrant af domænet. De valgte efter firmaets konkurs at lade domænet udløbe, hvorefter jeg købte det. Den gamle organisation Antipiratgruppen.dk har i dag skiftet navn til Rettighedsalliancen.

Du er velkommen til at stille spørgsmål eller skrive hvad du har på hjertet i kommentarfeltet herunder. Du er også velkommen til at henvende dig på halfdan@halfdantimm.dk, hvis jeg kan hjælpe dig med noget.

 • Pirat

  Besøg evt denne side: http://nopirat.simplesite.com/ hvor der er hjælp til hvordan du skal forholde dig, hvis du har modtaget et brev.

 • https://www.popcorntime.dk Popcorn Time

  Tak for en god artikel, der er blevet delt med brugerne af popcorntime.dk.

 • Martin Bødker

  Det er tyveri, hvad enten i kan snakke jer uden om det eller give “andre brugere” skylden for det. Og som EU ret skrider frem i øjeblikket er det kun et spørgsmål om tid før kravene altså hænger fast!!! Engang kunne man i fotofælder og p-bøder, sige at det ikke var dig der kørte bilen og få bøden underkendt.. Det kan du ikke mere.. Det samme vil gøre sig gældende for internet kriminalitet i fremtiden – Efterforskningen bliver lettere og mere præcis, og man vil helt sikkert på et tidspunkt kunne skelne skarpt mellem ens eget IP-brug og andre tilfælde hvor IP bliver stjålet og brugt til kriminalitet..

  Kan love jer for at filmproducenterne arbejder for at få disse love til at arbejde til deres fordel. Men altså en helt anden sag er at hvis alle betalte hvad det kostede ville vi slippe for alle de her super lorte skod film som der bliver lavet i flæng. Men nej.. Tyveri er desværre blevet mere og mere udbredt som socialt acceptabelt.. Sikke et værdiskred.. Med over 10 indbrud i timen og over 40 cykeltyverier i timen i gennemsnit!! 24/7 365.. Med opklarings procenter på under 20%.. Tænk hvis danskerne var kendt som dem der ikke stjal fra andre på nettet.. Sikke en fællessag!!! But i wish..

  Sørgeligt men sandt! Stop tyveriet af film og musik for jeres egen skyld.. Når parallelaftalerne om EU-ret (f.eks. internet kriminalitet) og danmarks indgåelse deri er “aftalt” – Kan i se frem til MANGE flere advokater der får tilgang til IP-logs og så vil jeg forudse at der også fra regeringens side bliver afsat midler til politi efterforskning (til at starte med i de store sager.) God weekend, og pas på jer selv i disse skiftende tider..

  • Niklas

   > Sørgeligt men sandt! Stop tyveriet af film og musik for jeres egen skyld

   Tror ikke man slipper for butikstyveri lige foreløbigt, men jeg er rimelig sikker på at niveauet ikke er særligt højt. Men hvad har det iøvrigt med OPUS og brud på ophavsretsloven at gøre, om folk stjæler film/musik i en butik?

  • Rikke S.

   Jeg har fået et brev fra OPUS, og er ved at finde ud af hvordan jeg vil håndtere det.

   Jeg havde slet ikke tænkt på det på den måde, som du beskriver…

   En ting er sikkert. Ikke mere film på nettet herfra.

  • lars Islin

   Der er faldet mange domme i blandt andet Tyskland, hvor personer er blever dømt for at anvende fildelingsnetværk. Mon ikke også den udvikling er på vej til Danmark.
   Hvorom alting er så er der jo en del personer, der også er blevet dømt her i landet. (på trods af at vores domstole måska er en smule langsomme i forhold til de tyske)

   Jeg tænker, at der er en del mennesker der får sig en grim overraskele, når domstolene begynder at dømme folk i den her type sager. Plus der er jo 3 års forældelse. Så advokaterne kan jo bare gemme folks navne, og så komme tilbage efter dem på et senere tidspunkt. Mon ikke de har gemt en kopi af alle de folk som de har henvendt sig til. Det bliver helt sikkert ikke så sjovt i fremtiden for alle..

   • ImdaPrincesse ™/MsWonderFall

    Why am I getting notifications from here?
    I figure this: Let them come after me..or try. You want to send me to jail in Denmark for downloading The Real Housewives of Wherever? Then do it. Stop hanging this over our heads here.

 • Frank

  Jeg har et spørgsmål: er det ulovligt at installere Popcorn Time i sig selv! Altså også selvom du ikke klikker på en given film, men blot åbner det og ser hvilke film der ligger tilgængelige?

  • Halfdan Timm

   Hej Frank

   Programmet i sig selv er der ikke et problem i, ligesom du gerne må have en elefanthue og koben i bilen. Det er brugen, der er farlig :-)

   Halfdan

   • Frank

    Hej Halfdan.
    Tak for svaret – det ville også have undret mig, men man ved jo efterhånden ikke mere hvad man må … eller ikke må!

    Frank

    Frank

    Frank

 • Hansen

  Hey,
  Når man nu har fået et tilbagesvar fra Opus, hvor de siger
  “Såfremt vi ikke hører fra dig, vil min klient på det foreliggende grundlag tage stilling, hvorvidt der er grundlag for retsskridt.”
  Bestemmer man så selv om hvornår man skal svare ?
  De har ikki skrevet nogen tidsfrist på hvornår der skal svares.,

  • Halfdan Timm

   Hej

   Hvis ikke de hverken i første eller andet brev har angivet en tidsfrist er det i sig selv et tegn på, der ikke sker mere, hvis du ikke reagerer. Uden tidsfrist er det ‘rimelig tid’ – hvad det er er i sidste ende en kombination af hvad du og OPUS mener.

   Har du en frist, så reager med en indsigelse inden for fristen.

   Halfdan

 • Kia Correll

  Hej. Jeg har netop modtaget brev fra OPUS. Der står en IP adresse. Hvordan tjekker jeg overhovedet det er min? Jeg har aldrig hørt om den serie de beskylder mig for at have set?

  • Halfdan Timm

   Hej Kia.

   Du kan bruge sider som “myip.dk” til at se din nuværende IP-adresse. Der er næppe tvivl om, at din IP er brugt – men det behøver (som forklaret i artiklen herover) ikke at være dig, der har brugt den.

   Jeg ville i dit sted derfor skrive tilbage svaret, jeg ligeledes anbefaler i artiklen herover.

   Held og lykke med sagen.

   Halfdan

   • Kia Correll

    Hej Halfdan
    Tak for dit svar. Der inde tjekkede jeg nemlig også, og den stemmer ikke overens med den der står i brevet. Og dem der bor herhjemme kender slet ikke den serie. Men jeg besvarer ham tilbage som du råder til, og så må jeg se hvad der sker.

   • Hansen

    Hej Kia,
    Den ip adresse som står i brevet, er højst sandsynligt ikke den som du har nu.
    Din ip adresse er nok en dynamisk ip adresse.
    Det vil sige at den skifter et par gange, som for eksempel når du slukker og tænder din router.
    Men den ip adresse som de henviser til, var nok den ip adresse som du havde dengang.

 • Hansen

  Hej Halfdan,
  Nu har jeg modtaget et svar fra Opus, om at de ønsker at få at vide hvem der har adgang til nettet. Hvilket jeg naturligvis beder dem stikke et vist sted, på en pæn måde.
  I og med at Opus gør dette, så har de jo på det punkt anderkendt at det ikke er mig der har krænket deres klient, siden de vil vide hvilke andre der har brugt nettet.
  Og bruger advokater ofte ordene “Vi antager” og “Vores opfattelse”. Det virker meget useriøst.
  Ellers, så takker jeg meget for det sidste svar :-)

 • Ukendt

  Hej
  Jeg har modtaget et tilsvarende brev fra advokat Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Lawfirm.
  I brevet skriver han at han ønsker svar på “Om internetforbindelsen har et password”, og “Om der er nogen i husstanden der har forsøgt at se den pågældende film på det gældende tidspunkt”.
  Er det noget jeg skal svare på, eller er det nok at svare tilbage med ovenstående besked om yderligere beviser?

  Vh

 • Lars

  Hej. Har lige modtaget et brev fra Opus med at jeg har downloadet en film og at min ip har været aktiv i utorrent en gang tilbage i november 2014. Hvad skal man gøre?

  • Halfdan Timm

   Hej Lars.

   Lav en kop kaffe og læs guiden her. Den forklarer det faktisk rigtigt fint :-)

   Halfdan

 • Teddy Erik Elgaard

  Tør dine tårer Halfdan!! Hvem er det der har besluttet, at det er belagt med “rettigheder”, at producere en film eller noget andet kunstværk. Jeg kan ikke få ondt af skuespillere som tjener millioner! Hvad med læger, sygeplejersker og andet personale som hver dag redder LIV! Deres løn er en brøkdel af hvad skuespillere og andre i underholdningsbranchen tjener på, frivilligt, at underholde os. I gamle dage skulle de sælge deres “ydelser” på markedet, som skillingsviser m.v. og deres indtægt var afhængig af om nogen ville betale for deres “kunst”. Det er en syg verden der belemrer os med krav om “erstatning” for at benytte noget som er frit tilgængeligt for alle. Skulle jeg så betale for at jeg havde fundet en bog på gaden og kom til at læse den? Hvad hvis jeg låner min bog ud til min nabo eller en af mine venner, gør de så noget ulovligt ved at læse den? Eller hvad hvis de låner den ud til deres nabo eller andre bekendte? Tro på at det nogensinde kan lade sig gøre at kontrollere hvad der findes digitalt, og tro på at vi nogensinde vil lade os diktere af hvad du og dine kunder finder på. Jeg kan jo se, at der tilsyneladende ikke er nogen retsager i DK der er faldet ud til fordel for “rettighedshavere”. Jeg har lyst til at sagsøge Opus for chikane, og vil gerne have lidt opbakning.

  • Halfdan Timm

   Hej Teddy

   Prøv at læse indlægget igen. Indlægget er en guide til at forsvare dig mod OPUS’ og andre advokatfirmaers forsøg på cowboy-jura. Det virker på din kommentar som om, du tror det er noget andet.

   Derudover er respekten for rettigheder, materielle som immaterielle, nødvendigt for ethvert samfund. Det er jeg sikker på, du forstår.

   Halfdan

 • Halfdan Timm

  Hej Preben

  Tak for kommentaren – Jeg er glad for, du kunne bruge guiden!

  Hvis vi skal følge almindelig procedure får du sandsynligvis et brev til. Du kan svare eller lade være. Så stopper sagen her. Det vigtige er, du kommer med din indsigelse med det samme.

  Vi kommer heldigvis også langt med Netflix i dag :-)

  Halfdan

  • Preben Faarkrog Hansen

   Så svare jeg med det der står her i guiden plus jeg skrive jeg havde fået ny router sat op, og som var åben.
   Så det, det! Og jeg behøver ikke svarer tilbage på brev nr.2 som efter normal procedure kommer.?

   • Halfdan Timm

    Du bør stadig svare på alle henvendelser – om end du kan sende cirka det samme svar, da de ikke skriver noget reelt nyt i de efterfølgende breve. Hold fast i at du nægter og bed dem sende deres beviser. De stopper efter et par breve. :-)

  • Preben Faarkrog Hansen

   Er der ført nogen sager på de 1500kr’ers breve der er sendt ud.

   • Halfdan Timm

    Nej.

 • Mads

  Jeg har også fået et brev og svarede tilbage med den besked du havde skrevet opover. Fik dette retur idag:

  Kære Mads
  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.
  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.
  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.
  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.
  Med venlig hilsen

  Michael Hansen
  Stud.jur.
  info@opus-law

  • Johannes Brun

   Hej Mads,

   Jeg er i gang med samme procedure mod dem, men vil tjek; fik du dette som brev eller e-mail svar? Og vad svarede du dem?

   M.v.h.
   Johannes.

   • Mads

    Hej Johannes
    Jeg fik det som e-mail.
    Jeg har ikke gjort mere siden jeg fik den meddelse.
    Ved ikke om det skal gøres mere eller man skal vente på om de vil gøre mere ved det.?
    M.v.h mads

    • Johannes Brun

     Ok, tak for svar. Du må gerne opdatere vis det sker mere. Jeg skal nok sörge for at informere dig vis jeg hör noget andet fra dem ift. mit eget e-mail.

     Uden at ha nogen jura. baggrund synes jeg det lyder på det brev du fik som mere trussel, at det forsoger skraemme dig til at betale. Men som sagt, jeg har ikke nogen jura baggrund, så det er kun vad jeg tolker det som.

     M.v.h.
     Johannes.

    • Johannes

     @disqus_DoJRxD4ggX:disqus Jag vil lige tjek: Jeg antager du sende dit e-mail til info@opus-law.dk?

 • Niels

  Hej Halfdan jeg har lige modtaget et brev idag fra opus som påstår jeg har downloadet en serie. Og yderligere flere afsnit af serien og han vil indgå forlig vis jeg betaler 7500 kr.. Har du nogen ide på hvad jeg skal gøre og skal jeg bare skrive som du nævner det øverst på siden ? :-)

  Mvh Niels

  • Halfdan Timm

   Hej Niels

   Det er netop dét guiden er til for. Nægt lige så mange gange de skriver. Så sker der ikke mere i sagen. :-)

   Halfdan

   • Niels

    Okay mange tak:) jeg vil prøve så kommer da nok brev nr 2 på et tidspunkt..

    • Johannes Brun

     Niels – Jeg har modtaget samme brev (i.e. serie og de vil ha 7500). Jeg har også sendt ind naegt, du må gerne vende tilbage vis du hoer noget fra dem så vil jeg goere desamme.

     • Niels

      Hej Johannes okay du må os gerne vende tilbage Når du hører fra dem. Jeg svarede dem igår. Så må vi se hvad da sker :)

     • Johannes

      By the way, hvor lang tid tog det inden du fik dit første svar?

   • Hansen

    Hej Halfdan

    Hvor ved du fra at der ikke sker mere? Har du hørt fra nogen af de første som modtog sådan et brev?
    Det virker da mærkeligt at de sender alle disse breve, svarer på mails osv hvis de ikke har tænkt sig at følge dem til dørs….

    • Halfdan Timm

     Hej Hansen

     Efter mange tusinde breve sendte og ingen retssag er det ikke svært at gennemskue forretningskonceptet – volumen og så håbe på, at de værst stillede i frygt betaler. Du skal ikke undervurdere hvor mange der bliver bange og betaler øjeblikkeligt.

     Halfdan

     • Hansen

      Vi bor 3 personer i vores husstand, udover det har flere familiemedlemmer og venner benyttet sig af vores netværk. Hvad skal der til for at de kan kræve en pc undersøgt for brug af dette Popcorn Time? Jeg kan jo ikke sige mig fri for om min søn har brugt programmet… Jeg har spurgt ham, men han siger nej.

     • Halfdan Timm

      Eftersom der ingen retspraksis er omkring det, så er spørgsmålet svært at svare på – men den manglende retspraksis er næsten svar nok i sig selv.

     • Hansen

      Okay tak for svarene indtil videre Halfdan. Jeg må se om jeg skal en tur i retten…

   • Niels

    hej halfdan jeg har fået svar tilbage på mail hvor i han skriver…..

    hvad skal jeg svare tilbage på den eller skal jeg bare lade være med at svare på den..

    Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

    Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

    Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

    Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

    Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

    • Halfdan Timm

     Hej Niels

     Det er deres standardsvar. Det har jeg efterhånden set mange gange.

     Det er ikke nødvendigt at svare herfra, med mindre, de skriver til dig igen.

     Halfdan

     • Niels

      Okay mange tak

 • Johannes Brun

  Hej Halfdan,

  Jeg modtog et brev fra OPUS Law tidligere i denne uge (såg brevet i dag). Jeg har tänkt naegt, men vil tjek: Det du siger man skal skrive tilbage, mener du at man skal skrive et almindeligt brev eller e-mail?

  Noget jeg er lidt bange for er at jeg tager på ferie den 10. feb. Er det riskio at det kommer noget brev under tiden jeg er vaek på ferie som jeg kan få problem med vis jeg ikke svarar på direkte?

  M.v.h.
  Johannes.

  • Johannes Brun

   Ok, så jeg har fundet ud at jeg skal sende et e-mail, hvilket jeg gjort (det du rekommenderede). Men vad med ferie-issuet? Vis det vender tilbage til mig inden ferien er det muligt for mig at sende dem et e-mail var jeg siger at jeg naegter til den krav de sender og vis de sender noget mere så gaelder min “naegtning” for dem også?

   By the way, undskyld min dårlige dansk, er en svenskere som bor i denmark siden 5 år tilbage…

   M.v.h.
   Johannes.

 • Preben

  Jeg svarede på mit brev fra NJORD Law for en uge siden, har intet hørt tilbage endnu. Brugte guiden s svar muligheder.

  Den første mail glemte jeg at føre sags nr. På, fik et svar at de havde modtaget.

  Sente derefter samme mail med sags nr. Som jeg ikke fik svar på om de fik

 • Johannes

  For dem af jer som været i kontakt med OPUS, hvor lang tid tog det inden de kontaktede jer efter at i sendt e-mail?

  • Hansen

   Der gik omkring en uge

  • Niels

   jeg fik mit første svar tilbage idag..

 • Preben

  Modtog denne her til morgen.

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  Har du mulighed for at oplyse mig sagsnummer, samt navn og adresse på brevmodtager, så jeg kan notere dine oplysninger det korrekte sted?

  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

 • Brenno

  Hej Halfdan

  jeg fik et brev fra OPUS med at jeg skulle betale 2200 kr for en film. skal jeg bare smide brevet ud eller hvad syntes du jeg skal gøre ??

  • Halfdan Timm

   Hej Brenno

   Jeg vil anbefale du bruger standard-svaret i guiden herover. Det har mange andre brugt og sagen bliver lukket hver gang.

   Halfdan

 • John D.

  Jeg kender en som har betalt det, nemlig pga. det anvendte formelle sprog i brevet, og tanken om at risikere og blive sagsøgt. Men vil vedkommende egentlig kunne gør noget ved det nu, eventuelt kræve tilbagebetaling?

  • Halfdan Timm

   Hej John

   Jeg er bange for at bordet fanger – desværre! Beløbet er betalt til lukning af sagen og den kan ikke som sådan genåbnes. Det er tabte penge.

   Halfdan

 • Emil Melchior

  Hej:) jeg har modtaget svar fra opus.

  Kære Emil Melchior Nielsen

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

  Jeg spørger derfor om hjælp til hvad jeg nu skal stille op. Skal jeg svarer på det han skriver, med det samme som jeg gjorde i tidligere mail, eller skal jeg “glemme” og svarer: Tak på forhånd:)

 • Hans Nilsen
 • Mathias Riis

  Hey Halfdan! Synes det er stærkt at du griber muligheden og skaber denne artiklel – som sikkert hjælper rigtig mange!
  Godt lavet og tak for hjælpen, selvom jeg ikke har fået en faktura! 😀

 • Torben

  Hej alle sammen håber nogen kan hjælpe mig fordi jeg er rigtig meget i tvivl om jeg skal betale eller ej… jeg har modtaget samme brev forleden dag hvor der stod der var blevet fundet aktivitet på min ip adresse og jeg har tjekket om ip adressen var min og det var det ikke. jeg er blevet beskyldt for at hente en film helt tilbage i 2014 fra et beskyttet netværk kaldt “What If” jeg har prøvet at søge på dette “What If” netværk og kunne ikk finde noget som helst om dette netværk… Er der grund til bekymring og behøver jeg at betale dette beløb på 2200 kr… Det jeg frygter mest er om de kan finde på at sende mig flere breve som disse og blive ved med at opkræve et beløb på 2200 kr… Hva skal jeg gøre.. ??

  • Halfdan Timm

   Hej Torben

   Jeg vil anbefale, du læser guiden her på siden.

   Den er skrevet netop til folk i din situation.

   Halfdan

   • Torben

    tusind tak for svar Halfdan… Skal det forstås sådan at jeg bare skal indsende standard svaret :
    ‘Kære Niels Dahl-Nielsen.
    Jeg stiller mig uforstående overfor dit forligstilbud. Jeg har ikke downloadet de i brevet nævnte film og har ikke kendskab til, at andre har downloadet de pågældende film heller.
    Eftersom du gør opmærksom på risikoen for retssager og inkasso går jeg ud fra, at du har stærke beviser på, at netop jeg som modtager af brevet har downloadet filmen. Jeg beder dig sende disse konkrete og stærke beviser øjeblikkeligt og anser i modsat fald sagen som lukket.*
    uden at omformulere det… ?

    • Halfdan Timm

     Ja – lige præcis.

     • Torben

      Takker for det hurtige svar Halfdan

     • Torben

      hej Halfdan det er mig igen… Jeg skal lige høre… jeg har sendt standard svaret som du bad mig om at sende.. fik sendt den i søndags og jeg fik et lyn hurtigt svar som lyder sådan her “Vi har modtaget din e-mail og registreret den på din sag.
      Det er ikke altid muligt for at besvare din mail med det samme, men vi gør alt for at vende tilbage hurtigst muligt.
      På vores hjemmeside http://www.opus-law.dk kan du få svar på Ofte Stillede Spørgsmål og i øvrigt læse mere om de regler, som gælder for ophavsret m.m.
      Med venlig hilsen
      Teamet hos Opus”

      men har ikke fået det svar som mange andre har fået så jeg skal lige høre hva gør jeg nu… ??? det brev jeg fik sagde at jeg skulle betale senest idag tirsdag d. 01-03-2016 … betyder det at jeg får endnu et brev snart.. eller kommer de ikke til at sende mig et nyt brev… jeg er total forvirret håber nogen kan hjælpe mig..

 • Jan

  Hej Halfdan,
  Har fået et ligende brev fra NJORD lawfirm – som jeg efter anbefaling ignorerede, nu har jeg så fået nummer to … what to do?

  • Halfdan Timm

   Hej Jan

   Du skal ikke ignorere brevene, men skrive tilbage, at du ikke vedkender dig anklagen og derfor ikke ønsker at betale.

   Halfdan

   • Jan

    Hej Halfdan

    Har svaret følgende …

    Hej Njordlaw,

    Vi har fået et brev, hvor I siger vi har “hentet” filmen “The Cobbler” fra ip 212.xxxxx.

    Jeg kan ikke erkende jeres krav – da jeg ikke kender noget til dette.

    Sagsnr. 21xxxxx

    Mvh.

   • Jan

    Hej Halfdan, Tak for dit råd : )

    Skrev til NJORD:

    Hej Njordlaw,

    Vi har fået et brev, hvor I siger vi har “hentet” filmen “The Cobbler” fra ip 212.242.198.254.

    Jeg kan ikke erkende jeres krav – da jeg ikke kender noget tl dette.

    Sagsnr. 21411-XXX

    Mvh.

    Jan …

    Så fik jeg første mail:

    Kære Jan Andersen

    Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

    Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

    Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

    Med venlig hilsen / Best regards

    Niels XXX | Student Assistant

    Senere fik jeg så denne:

    Kære Jan Andersen

    Jeg kan desværre ikke finde dig i systemet.

    Har du mulighed for at oplyse mig sagsnummer, samt navn og adresse på brevmodtager, så jeg kan notere dine oplysninger det korrekte sted, og lukke sagen?

    Med venlig hilsen / Best regards

    Jeppe Brogaard Clausen

    Advokat (H) / Partner

    Heikki xx

    Stud.jur. / Legal Assistant

    Så nu spørger jeg selvfølgelig – bør jeg være nervøs??

    Bh//
    Jan

 • Airdevil

  Hej Halfdan.

  Har modtaget lignende brev fra OPUS idag. Jeg har tænkt mig at bruge standardsvaret du har udformet. Skal jeg sende brev tilbage, eller er en email lovmæssigt ligeså god?

  På forhånd tak

  • Halfdan Timm

   Hej Airdevil

   En mail er helt fint. Husk at skrive deres referencenummer på, så de kan identificere din henvendelse.

   Halfdan

   • Airdevil

    Tak for hjælpen, samt den oplysende artikel!

 • Søren

  Hej Halfdan – og tak for en oplysende artikel.

  Et tillægsspørgsmål, som du sikkert har fået før, men modtog det famøse OPUS brev lørdag (nu med filmen The Woman in Black – Angel of Death) og brugte resten af weekenden på at lokalisere om en evt. krænkelse har fundet sted. Nu er det således, at det kan jeg ikke udelukke at der har fra den påførte IP-adresse, der på pågældende tidspunkt stod/står i mit navn. Uagtet om jeg har trykket på download knappen, eller en anden og noget yngre og lettere ivrig ung gut i familien kan have “kommet” til det, vil du så stadig anbefale ovenstående procedure? Hvis de iværksætter yderligere undersøgelse “kunne der måske dukket flere op” og det er jeg personligt ikke videre interesseret i.
  Kan tilføje at det naturligvis får konsekvenser for den unge mand, men jeg er nu sikker på at han forstår alvoren i det.
  Og ja, det er ulovligt og ja, for pokker hvor den trussel giver dårlig samvittighed (når man opdager der muligvis er noget om det).

  Venligste,
  Søren

  • Halfdan Timm

   Hej Søren

   Jeg vil fortsat anbefale skrivelse herover.

   Den latente trussel om yderligere undersøgelser er i praksis næsten umulig og af samme årsag endnu ikke ført ud af i livet. Det er, med mindre du eller en mindre og ivrig ung gut, umuligt at bevise, I har downloadet på det pågældende tidspunkt.

   Uanset om det er sket eller ej vil jeg anbefale at nægte, da det tilbudte ‘forlig’ er et tal grebet ud af den blå luft og mest af alt tjener til advokatfirmaets fordel – ikke ophavsretshavers.

   Halfdan

   • Søren

    Hej Halfdan

    Tak for svaret – følger dit råd og forventer “standardsvaret” fra Opus de nærmeste dage. Tak for din tid.

    Søren

 • Kristoffer Pedersen

  Hej Halfdan jeg har sendt standard svaret til dem og har fået en mail tilbage hvor de beder om mit journalnummer. Skal jeg give dem det?

  Hilsen Kristoffer

  • Halfdan Timm

   Hej Kristoffer

   Dit journalnummer kan du godt give dem.

   Hvis de sender et brev med en tro- og loveerklæring anbefaler jeg at du ikke underskriver denne.

   Halfdan

 • Kevin Jensen

  hej Halfdan

  jeg har sendt dit standart svar til dem og har fået det her tilbage

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen

  skal jeg bare sende samme standart svar igen eller hvordan?
  mvh kevin

  • Halfdan Timm

   Hej Kevin

   Det er deres standardsvar og betyder blot, at der ikke kommer til at ske mere herfra.

   Du behøver ikke at foretage dig yderligere.

   Halfdan

 • Mathias Sørensen

  Hej Halfdan

  Jeg har også lige modtaget brevet her idag, og har sendt dit standart svar til dem. Er der noget jeg skal gøre i mellemtiden mens jeg venter på svar fra dem igen?

  • Halfdan Timm

   Hej Mathias

   Du behøver ikke at foretage dig mere herfra. De sender sandsynligvis den skrivelse, flere andre har skrevet med her i kommentarfeltet hvorefter sagen reelt er lukket.

   Halfdan

   • Mathias Sørensen

    Hej Halfdan

    Først og fremmest tak for hjælpen med guiden. De har lige sendt svaret idag, og håber nu ikke der kommer mere ud af det, specielt når jeg ikke kender til de film de har sendt mig brevet for :S.. Det er rart at se at nogle stadig kæmper for et retsystem hvor den almene dansker bliver beskyttet og ikke kun de velhavende.

    mvh Mathias Sørensen

 • Pia Grewy Kallesøe

  Hej Halfdan

  Jeg har modtaget sådan et brev, og jeg har fået det så skidt siden, jeg tør næsten ikke åbne min postkasse af frygt for at der ligger et brev mere. Det skal lige siges at jeg lider af meget svær angst, og har et par angst diagnoser og dette brev har gjort at jeg ryster og er meget utryk.
  Den film de nævner har jeg ikke set og jeg var ikke i min bolig på det tidspunkt den skulle være blevet hentet, da jeg forlod den på grund af fugt og kørte en sag mod min udlejer. Og dette har jeg skrevet i en mail til advokat firmaet Opus.

  Jeg er også bange for at de skriver igen og vil have penge for en anden film. Mit internet og min computer er blevet hacket et par gange, hvor jeg måtte ændre koder og starte min computer forfra og jeg hved jo ikke hvad den/dem gjorde før jeg fik det stoppet igen.

  Jeg har slet ikke nerver eller samvittighed til at hente noget ulovligt. Og da jeg har musik via yousee og film og serier via Netflix så har jeg ikke behov for at hente noget.

  Jeg har også skrevet til TV2 da de skrev i en artikel at de gerne vil høre fra flere der havde modtaget sådan et krav.

  Har du et par ord som måske kan gøre mig lidt mere rolig?

  Venlig hilsen
  Pia G. K.

  • Halfdan Timm

   Hej Pia

   Du har fået det samme brev som tusindvis af andre danskere.

   Endnu er ingen blevet stævnet og det kommer heller ikke til at ske.

   Hele processen er et grimt forsøg på at lokke penge ud af de danskere, der ikke ved bedre – du kan glæde dig over, du bare ved at lande her på siden ikke er en af dem.

   Det er ikke usandsynligt, de sender et brev mere. Jeg ville i dit sted smide det ud og glæde dig over, at solen skinner og at ikke alle mennesker er dårlige her på jorden. :-)

   Halfdan

   • Pia Grewy Kallesøe

    1000 tak for dit svar. Nu er jeg mere rolig, jeg blev bare så bange da jeg læste det. Nu vil jeg nyde dagene og koncentrere mig om at øve sang til jeg skal optræde til sommer.
    Igen 1000 tak fordi du giver dig tid til at hjælpe med dette

 • Jens Kristensen

  Hej Alle.

  I mit tilfælde var det 1500 kr.
  Og jeg har også sendt dit standart svar til dem. ( NJORD Law Firm )

  Og modtog dette her efter 9 dage.

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.
  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.
  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen

  Advokat (H) / Partner

  Sti Østergaard

  Stud.jur. / Law student

 • brian

  hvad betyder sætningen i 2 standart brev “Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes”

  og hvis mit wifi er misbrugt, og advokat sidder inde med mere info om dette, kan jeg så få afvide i hvilket omfang?

  mvh brian

  • Halfdan Timm

   Hej Brian

   Det betyder, advokaten mener at have beviser, men ikke ønsker at fremlægge dem – sandsynligvis fordi de ikke er gangbare.

   “Han har jo ikke noget tøj på”.

   Halfdan

 • Catherine

  Jeg fik et brev fra dem angående en film som blev downloaded på den IP adresse som skulle høre til mig. Jeg kendte og kender ikke til downloading. Ligesom dig har jeg stor respekt for ophavsretten. Jeg har nogle billeder på nettet, og ville være ked af hvis nogle bare brugte dem uden min viden og tilladelse. Da jeg modtog brevet fra Opus, tænkte jeg med det samme om det kunne have været en tidligere sambo (roomie) som havde gjort dette uden min viden!!! Vedkommende og jeg blev uvenner og er ikke længere på tale fod. Kunne det godt være at det var en sabotage fra vedkommende?! På baggrund af dette, samt min respekt for ophavsretten, fik jeg betalt beløbet. Samtidig sendte jeg et brev til dem og understregede at jeg ikke var/er skyldig, og forklarede hvorfor jeg betalte alligevel. Desuden gjorde jeg dem opmærksom på at IP adressen var ikke min, og at hvis de vil lægge en sag uden at de fremsender konkrete beviser, så vil jeg opfatte det som en form for afpresning for at få penge af mig. Hvad synes du Halfdan?

  • Halfdan Timm

   Hej Catherine

   Jeg forstår din respekt for ophavsretten – men jeg synes det er forkert at betale for noget, du ikke har gjort.

   Din betaling er med til at anspore OPUS til at sende breve til endnu flere fordi at deres forretningsmodel virker.

   OPUS’ ridt handler ikke om hvorvidt du er skyldig eller ej. Det er en smart måde at tjene penge på. Og det er med tiggere og dårlige politikere – hvis vi stemmer og giver dem betaling, så bliver de bare ved.

   Desværre.

   Halfdan

   • Catherine

    Tak for dit svar. Jeg kan se pointen, og er blevet klogere.

    • Peter Frederiksen

     Hej Catherine. Er bare nysgerrig. Er der sket mere efter du har betalt? Tænker på bevis på at forliget er lavet.

 • Hans Erik Raun

  Hej;
  Tak for de gode svar og råd – hvilke jeg har fulgt.
  OPUS har nu fremsendt en tro- og love, hvori de bl.a. anmoder om navne på de mennesker, der har haft autoriseret adgang til min IP-adresse, om der har været installeret BIT Torrent klient på min enhed og om jeg med tro- og love kan skrive under på, at jeg ikke har downloaded en film.
  Jeg er for så vidt ikke interesseret i at give disse oplysninger – omend jeg ikke har problemer med en tro- og love på filmen, som jeg ikke aner hvad. Detter er jo allerede meddelt OPUS i mit første brev til dem.
  Har du et råd til, hvorledes jeg skal forholde mig.
  På forhånd tak

  • Halfdan Timm

   Hej Hans

   Jeg vil råde dig til ikke at underskrive erklæringen.

   Det er med OPUS som det er med politiet – hvad du siger kan og vil blive brugt mod dig.

   Det er ikke dig, der skal bevise og erklære, du ikke har set filmen – det er dem, der skal bevise det modsatte.

   Indtil de har gjort det ville jeg i dit sted nægte at fremsende noget.

   Halfdan

   • Mikkel

    Hej Halfdan, betyder dette at du anbefaler man slet ikke svarer på ‘tro og love’ emailen? Dette virker besynderligt

    • Halfdan Timm

     Hej Mikkel

     Nej.

     Jeg anbefaler, du svarer, at du ikke ønsker at underskrive noget, før de har sendt beviser for, at netop du har stået bag den påståede krænkelse.

     Jeg anbefaler ikke passivitet.

     Halfdan

     • Mikkel

      Jeg modtog bare den samme mail som Kevin, hvortil du skrev han ikke behøves at gøre mere?

   • Mette R.

    Hej Halfdan, da du blev fanget af Politiet for ulovlig download, hvad gjorde du der? Sagde du slet ikke noget til dem, og slap du bare for straffen der efter?

    Jeg havde set dit navn i en artikel i Politikken http://politiken.dk/kultur/medier/ECE1455579/19-aarig-fik-ransaget-hjem-i-jagten-paa-nettets-pirater/

    • Halfdan Timm

     Hej Mette

     Jeg fik mindre bøde for at have ca. 100 film liggende lokalt på min computer i 2014.

     Politiet valgte selv at droppe alle anklagepunkter relateret til hvad artiklen handler om.

     Halfdan

 • Emil

  Hej Halfdan. Tusind tak for din lækre artikel, den har givet mig meget indsigt i hvad det er der egentlig foregår :)

  Jeg skrev en mail ind til dem før jeg fik et hint om denne forklarende tekst eksiterede, og har modtaget følgende svar:

  Tak for din mail.

  Det er korrekt, at IP-adresser oftest er dynamiske. Det er derfor ikke usædvanligt, at en husstands IP-adresse skifter over tid, og det kan derfor meget vel være, at I har en anden IP-adresse nu, end den I havde på krænkelsestidspunktet.

  Jeg kan oplyse, at vi efter retskendelse har fået oplysninger fra jeres internetudbyder om, at den angivne IP-adresse var tildelt jeres husstand på krænkelsestidspunktet. IP-adressen er blevet brugt til ulovlig download og deling af værket The Woman In Black – Angel Of Death.

  Desuden skal jeg gøre dig opmærksom på, at den angivne IP-adresse er den, som jeres internetudbyder har tildelt jeres netværksforbindelse. Den bliver inden for fagsprog omtalt som den offentlige IP-adresse. Derimod vil din computer eller mobiltelefon oftest have en anden IP-adresse, også omtalt som den private IP-adresse.

  Såfremt I har haft stillet jeres internetforbindelse til rådighed for andre, kan I efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Jeg skal i øvrigt opfordre jer til at søge uafhængig og professionel juridisk rådgivning.

  Med venlig hilsen

  Kristoffer Rosenquist Kirk
  ……………………..

  Hvad burde jeg gøre i denne situation?
  – selvfølgelig er filmen ikke blevet streamet i husstanden.

  • Halfdan Timm

   Hej Emil

   Jeg ville skrive tilbage, at såfremt de ikke kan levere konkrete beviser for, at netop du har downloadet den påståede film, anser du sagen for værende lukket.

   Halfdan

 • Aleksandar

  Hej Halfdan

  Da jeg modtog brevet her i går blev jeg ærligt talt lidt bange, mest pga. af hvordan brevet var så fint formuleret. Men efter at have læst din artikel her på siden, kan jeg ånde lettet op. Jeg har c&p dit svar til deres opus’s email og forventer at de ikke gøre noget mere ud af det. Jeg vil takke dig for at have brugt din tid på denne artikel!

  Mvh Aleksandar

  • Halfdan Timm

   Hej Aleksandar

   Det er jeg glad for at høre – oplevelser som dine er grunden til, jeg lavede siden til at starte med!

   Halfdan

 • Rene’ Lange

  hej Halfdan
  tusind tak for hjælpen og for at lægge det her op. fik samme svar som Torben(vi har modtaget din email og registreret den på din sag) men fik ikke rigtig fat i hvad du svarede der Godt der findes sådan nogle som dig
  mvh Rene’

  • Halfdan Timm

   Hej Rene

   Tak for din kommentar – Jeg er glad for, du kunne bruge guiden!

   Halfdan

 • Tine Andersen

  Hej. Det er utrolig fedt at læse at jeg ikke er den eneste der har fået det flotte brev. Mit handler så om filmen “a walk among the tumbstones” …. (2 januar 2015 21.39.01) har aldrig set filmen ,men kender godt til siden BitTorrent siden af omtalen. Jeg skal så betale 2.200 kr inden 12 dage. Har skrevet en mail til firmaet om en vis Niels Dahl-Nielsen har skrevet til mig om noget jeg ikke kender til. Fik svar tilbage at der nok ville gå nogle dage før jeg fik svar, men de ville gøre det så hurtige de kunne.

  Skal jeg så bare vente på at jeg får en mail og så skrive det du anbefaler???
  Ved at min kæreste på daværende tidspunkt brugte popcorn time, men skal jeg bøde for det???

  Mvh Tine

  • Halfdan Timm

   Hej Tine

   Jeg anbefaler, du følger guidens skabelon.

   Du skal selvfølgeligt ikke betale for noget, du ikke har gjort. :-)

   Halfdan

 • Peter Frederiksen

  Fik mit brev i dag. nåede dog at skrive inden at jeg læste dette. Mit er på 2 film til 2950kr Har skrevet at jeg ikke kender noget til sagen. Så nu venter vi på svar. Men hvad med den tro og love erklæring?? skal jeg bare ignorere den når den kommer?

  • Halfdan Timm

   Hej Peter

   Jeg anbefaler, du svarer, at du ikke ønsker at underskrive noget, før de har sendt beviser for, at netop du har stået bag den påståede krænkelse.

   Halfdan

 • Kenneth Olsen

  Hej Halfdan

  Fik ligesom Peter samme brev i dag, på selv samme regning, og må ærligt indrømme det lyder påfaldende at så mange modtager breve med trusler, retforløv etc. Når det Er breve der skrevet i et standard sprog, og er så identiske med hinanden. Er der noget vi kan gøre?
  Jeg kender som sagt intet til filmene samt den IP adresse der skulle være brugt. Jeg har kontrolleret min IP og minder på ingen måder om den.

  Jeg har brugt dit standard svar, og hvordan skal jeh nu forholde mig?

  • Halfdan Timm

   Hej Kenneth

   Du får sandsynligvis en mail identisk med den, flere her i kommentarsporet har vist. Herefter sker der næppe mere.

   Halfdan

 • Susanne

  Tak til Halfdan for rigtig fin information og vejledning.
  Har fået brev og blev kort blæst et par skridt bagover af det voldsomt forhøjede trusselsniveau… men samlede mig straks over et glas rødvin og mindede mig selv om, at advokaters målsætning er at få så mange penge som muligt ind til deres klienter (og givetvis dem selv…), men at de hverken er lov eller objektive, så man skal ikke anse deres ord for ypperligste sandhed, når de optræder i rollen som modstander.

  Således opmuntret rundede jeg egen advokat i går – hun fik akut ondt i hovedet af at se endnu et Opus-brev, som hun fandt meget groft og truende udformet. Hun rådede mig til pure at afvise kravet. Jeg havde på et tidspunkt overvejet at imødegå det (uanset at jeg ikke kender til hændelsen), alene fordi jeg ikke ønskede yderligere truende henvendelser. Men som advokaten sagde, så er det jo den frygt, firmaet spiller på. Og hvis man betaler, så er det det samme som at erkende sig skyldig, uanset at man siger, at betalingen sker under protest. Videre sagde advokaten også, at der trods betaling, intet til hinder var for, at Opus kom tilbage med yderligere krav – særligt i lyset af, at de ikke syntes at have nogen hæmninger med at true til højre og venstre, trods deres svage beviser.

  Jeg har nu sendt et svar på få linjer (lægger sig op ad Halfdans forslag ovenfor), hvor jeg afviser kendskab og krav.

 • Jonas Nielsen

  Hej Halfdan har modtaget brev om m agen til de andres omkring krænkelse af rettighederne til A walk among tombstones, dog passer den nævnte ip-adresse ikke med den som jeg kan finde på min computer, tænker at sende dit standard svar tilbage, samt nævne at ip-adresserne ikke stemmer overens med hinanden og derfor er uforstående ? kunne godt bruge noget hjælp her !!

  • Jan Nalecz

   Hej Jonas

   Jeg har præcis fået samme brev i dag. Og som i din sag stemmer IP-adressen overhoved ikke overens med den jeg har selv. Det er lidt mærkeligt. Hvilken IP adresse har du fået oplyst af ham du har?

   Det er sågar den samme film, jeg skulle have downloadet. – Skal dog lige pointere, at jeg ikke engang kender denne film.

   • Theis Jensen

    Jeg har også modtaget et brev ang. denne film, men ip adressen er dog rigtig. Jeg kender dog ikke filmen, så jeg betaler selvfølgeligt ikke.

 • Jacob Patatian La Cour

  Hej Halfdan. Jeg er 58 år, offentlig ansat og har slet ikke tid til at downloade film kl. 08.32 + 1 time (dansk tid) på en fredag i januar 2015. Jeg er på min pind på kontoret kl. 08.00 alle hverdage :) det er tidspunktet hvor jeg skulle efter sigende har haft downloaded en fil som de kræver 2200 for, for ellers…. Jeg tror at jeg vil bruge din formular som svar. PS. jeg har en voksen søn som også er offentlig ansat og på sin pind på det angivende tidspunkt.

 • Monika Meinert Jensen

  Hej Halfdan
  Jeg har og¨så modtaget brev i dag om at jeg 1 januar 2015 skulle have downloadet filmen A walk among tombstones. Jeg har aldrig set denne film og har aldrig downloadet en film og er uforstående overfor dette. Har viaplay og HBO og Hverken min mand eller jeg kender til denne film og kan se at andre har fået samme brev om at skulle betale 2200 kr. De burde betale os for at komme med sådan nogle anklager. jeg må skrive til advokaten som de andre.

 • Maria

  Tak for god info. Jeg fik kaffen galt i halsen i morges da jeg læste brevet fra Opus. A walk among tombstones må have været en meget populær film i jan-feb 2015 i forhold til hvad jeg kan se i de andres kommentarfelt. Nu har jeg mere ro på og er klar til at sende dem en afvisende mail. Men godt du og forbrugerbloggen.dk gør opmærksom på hvordan vi sølle forbrugere og pc ejere skal begå os. Ellers ville jeg og sikkert flere være blevet skræmt til betaling for noget vi ikke har gjort.

 • Susanne

  Kære Halfdan.

  Vi kom lige hjem fra en dejlig skiferie i Val Thorens i går aftes – og så til et “dejligt” brev fra Opus Advokatanpartsselskab om download af “A walk among the tombstones” den 1. januar 2015 kl. 11:35 – tænk at man kan blive beskyldt for at downloade og se/dele en film man ikke kender til – jeg måtte ind og Google filmen for at finde ud af hvad der var tale om. Ikke lige den velkomst man trængte til, øv.

  Vi boede på daværende tidspunkt i en boligforening i Valby og havde YouSee via antenneforening – så jeg ved da ikke lige hvad der kan være foregået. Jeg forsøgte også at ringe til YouSee for at få dem til at slå IP-adressen op – men det kunne de sørme ikke. Da jeg selv fandt en side hvor mange kunne slå IP-adressen op som står i brevet, henviser den til en adresse i Jernbanegade i København Ø – meget mærkeligt – det er inde ved Cirkusbygningen – og har for øvrig aldrig været 2100 Købehavn Ø. Så det hænger slet ikke sammen.

  Vi har i mellemtiden købt hus og er flyttet til Hvidovre (juni måned 2015) og har haft både Telia og nu TDC som tv/bredbånd udbyder – så hvordan firmaet har fundet frem til vores nye adresse – er mig faktisk også en gåde.

  Men anyways så er det bare voldsomt irriterende at skulle bruge en dejlig søndag på en så uforstående og frustrerende brev. Men må da sige, at man er blevet betydelig klogere af at læse en masse om det her hos dig Halfdan og andre sider.

  Det er godt nok strengt det som disse advokatfirmaer har gang i. Og tænk at advokatfirmaet Brandt & Lauritzen alligevel har en slags “del” i det som Niels Dahl-Nielsen foretager sig – ikke lige et advokatfirma man får lyst til at benytte sig af.

  Håber snart alt dette bliver stoppet en gang for alle, så en masse mennesker ikke får ødelagt deres dag og pengepung. Håber ikke flere betaler – for som Halfdan skriver, så er det lige netop det som advokatfirmaet vil opnå. Hvis de bare får betaling for – lad os sige 1/10 – så er de kommet langt. Øv. SÅ BETAL IKKE.

  Jeg har selv lige sendt en mail til advokatfirmaet med den “standardtekst” du har skrevet. Tusind tak for det. Så nu afventer jeg spændt hvad de skriver retur.

  Fortsat god dag til jer alle – foråret er på vej – så lad os se frem til en dejlig sommer UDEN flere tåbelige breve.

  Mh. Susanne

 • Zelda Moreno

  Kære Halfdan

  Tak for dit gode råd og indlæg. Dejligt, at du bruger din tid på at oplyse alle os som er ramt af OPUS bølgen.

  I mit brev stod desuden følgende:
  “På baggrund af aditionsbegæring fra min klient har retten på Frederiksberg ved kendelse af 13.juli 2015 ( rettens sags nr. Xxx) pålagt din internetudbyder at oplyse navn og adresse på abonnenten bag den eller de IP-adresser, der var registreret aktive i BitTorrent på den anførte dato og klokkeslæt. Vi har således dokumentation fra internetudbyderen for, at IP adressen var tildelt dig.”

  Jeg vil – som din anbefaling fortsat sætte din standard tekst ind, i håb om at stoppe denne sag. Jeg betaler nemlig både til netflix og viaplay og har intet behov for at bruge tid på at downloade fra andre kanaler.

  God vind til alle derude!

 • Claus

  Hej alle,
  Vi har også fået brev fra OPUS, og kender ikke til hændelsen. Vi har udbedt os om dokumentation og bevis for krænkelsen er sket – da de intet ville oplyse i telefonen, da vi ringede til dem, og vores udbyder ikke kunne oplyse at ip-adresse tidligere har været vores.

  Nu har vi så modtaget dette svar om noget software og at vi skal dokumentere ip-adressen ikke er vores på tidspunktet ?

  Er det ikke omvendt – de skal bevise det er os, dvs. mig som person el. i det mindste en pc i vores hjem ??

  What to do next…?

  Mvh
  Claus


  Tak for din henvendelse..

  Jeg kan oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af A Walk Among the Tombstones.

  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.

  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen A Walk Among the Tombstones.

  Med forudgående tilladelse fra vores klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.

  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret via dit netværk.

  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Din internetudbyder har i forbindelse med retskendelsen oplyst os dit navn og din adresse. Såfremt vi mod forventning har modtaget forkerte oplysninger fra din internetudbyder, trækker vi naturligvis straks sagen tilbage. Du bedes derfor dokumentere, at du ikke har haft den angivne IP-adresse på krænkelsestidspunktet.

  For god ordens skyld skal det bemærkes, at IP-adresser er dynamiske. Dette betyder, at IP-adresser skifter over tid, hvorfor det meget vel kan være, at du har en anden IP-adresse nu, end den du havde på krænkelsestidspunktet.

  Jeg skal på baggrund af ovenstående bemærke, at vores klient fastholder kravet mod dig.”

 • Emil

  De har vel bevist, at det er din ip-adresse. De har jo fået den udleveret af din internetudbyder. Jeg kan ikke helt se, hvad det er du er i tvivl om?
  Men det er klart, at det er op til dem at bevise, hvad der er sket. Ligesom det også er op til de danske domstole at vurdere, hvilken part de tror mest på.

  På den ene side er det nok vanskeligt for OPUS at bevise din skyld. Og på den anden side, så virker det som om de har nogle ret heftige tekniske beviser, med specialudviklet sporingsprogram, og kan se af andre post, at de også har præcise tider og datoer.
  Hvad en dommer vil komme frem tili sådan en sag her, er der vel ikke andre en dommeren selv der ved.

  Men man kan vel ikke blive dømt for noget man ikke gjort, så du kan vel bare tage det roligt, og fortælle dem at det ikke er dig eller nogen du kender.

  God vind :)

  • Claus

   Tak for indlæg Emil.

   Jeg tror ikke at de ville skrive sådanne breve til folk ud i den blå luft, så de har sikkert deres oplysninger fra retten og udbydere. Det er da sikkert muligt at min udbyder har registeret ip-adressen til at være vores på tidspunktet, selvom jeg ikke har kunne få det oplyst fra denne support-afd. Vi kender ikke til hændelsen, og vores wifi net er vel bare blevet brugt af en nabo tænker jeg, da det har været helt åbent med et gæstenet af hensyn til skolebørn i hjemmet. At andre gør brug af vores netværk, uden accept. er vi vel ikke ansvarlige for, jf. tidligere sagers domme, som jeg forstår det ?

   Uagtet hvad – som kan jeg læse mig til, og fra de juridske råd jeg har fået, at ligger bevisbyrden vel ligger hos dem – eller misforstår jeg det. Gider virkelig ikke bruge tid på det her.
   De skal vel kunne påvise at det er mig/os som individer, der er foretaget hændelsen, da kravet er personligt rettet. Det er ikke omvendt os der skal dokumenter at en ip-adresse ikke har tilhørt os eller på anden vis, eller hvad ? En ip-adresse er vel ikke lig med en persons handling, da den kan være brugt af andre.

   Jeg forstår ikke helt det med sporingsværktøjet som de nævner, og har ikke teknisk viden om hvordan sådan noget fungere. Så med mindre det kan påvise en person el. bare en fysisk enhed på MAC adresse niveau, som tilhøre os, eller som ar været godkendt på vores netværk, så er der jo forsat kun ip-adressen de har registreret, hvorved det jo kan være hvem som helt….eller hur ??

   • Emil

    Det var så lidt Claus. Og også en tak til Halfdan for at have skabt denne side.

    Jeg er ikke sikker på hvordan og hvorledes med bevisbyrden. Men det må vel være op til Opus at bevise, hvis de slæber dig i retten.

    Om en ip-adresse er lig med en persons handling, ved jeg ikke lige. Jeg har prøvet at undersøge emnet og er faldet over en dom, som siger noget derom:

    “Dagens dom i Vestre Landsret, hvor en mand blev dømt for omfattende ulovlig fildeling, slår fast, at pirater ikke kan være anonyme bag en IP-adresse på internettet. Den dømte havde foretaget den ulovlige fildeling bag et alias, men Landsretten anerkendte, at han som ejer af den IP-adresse, hvorfra ulovlighederne var foretaget, og på baggrund af en række andre forhold, kunne stilles til ansvar for ulovlighederne.” Jeg fandt dette på http://ifpi.dk/?q=content/landsretten-d%C3%B8mmer-internetabonnent-ulovlig-fildeling

    Jeg er ikke helt med på, hvad du mener med “en fysisk enhed på MAC adresse niveau”?

    • Claus

     Jeg tvivler stærkt på at os alm. mennesker kan stilles til ansvar for vores ip-adresse “gøren på nettet”, da enhver med teknisk kyndighed eller hensigt jo kan misbruge en andens internet-forbindelse, og wifi net, hvis man har et sådan. Ingen ville da turde have en internet-forbindelse længere, hvis man er ansvarlig for andre handlinger….det giver ingen mening i min optik ???

     Det er klart, at hvis en person deltager i noget ulovligt, som de ovenstående eks., så har den person et problem, og kan anklages, da der er flere beviser end blot at have set en/flere film, som OPUS anklager os alle for med deres breve.

     Hvad siger du Halfdan….?

     • Emil

      Hej Claus

      Jeg kan godt se din pointe. Det ville jo være helt ude i skoven, hvis man kunne blive ansvarlig for, at nogen ser børneporno eller laver et hackerangreb mod en bank, fra ens egen computer. Det er vi helt enige om.

      Men det er vel også ulovligt at se film ulovligt, også selvom det kun er en enkelt eller nogle få film. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår din sidste sætning. Mener du at det ikke er ulovligt, hvis man bare ser nogle få film eller??

     • Claus

      Hej Emil,
      De sidste linie skulle se i forhold til den anklage/dom ham fyrer havde fået, som det link du havde sendt. Der var mange anklager mod ham over mange forskellige tilfælde, bla. ved selv at have distribueret film (mange på en gang), og derfor blev han dømt pga. det var hans ip-adresse.

      Enig, det er ulovligt at se bare en enkelt film, men det skal kunne dokumenteres at man har set den, eller det er sket på en enhed man ejer, ikke bare ved ens ip-adresse. Og der er trods alt forskel også på, hvad alm. borgere gør ved at se en film el flere, i forhold til at udbyde film/musik andet….ihvertfald i min optik.

      Hvis en ip-adresse er det eneste de kan nævne for en, så syntes jeg sgu det er at sammeligne med at sige du har kørt for hurtigt i en “bil af samme mærke” som den du har, men der er ikke yderligere billeddokumentation el vidner.

     • Emil

      Hej Claus,

      Okay nu er jeg bedre med, tak.

      Jeg er ikke sikker på hvilke programer, som advokaterne går efter i deres piratjagt. Men når det gælder Bittorrent-programmer, såsom Popcorn Time, så er du jo netop med til at distribuere de film, som du ser. Bittorrent-programmer er jo netop udviklet som peer-2-peer-programmer. Altså du kan ikke se film, uden også at dele med andre. Det er super smart og hurtigt.

      I forhold til hvilke beviser der skal til, er jeg lige så meget i tvivl, som du er. Jeg forstår dog ikke din sammenligning med “en bil af samme mærke”?

      Jeg tænker bare, at hvis det er helt umuligt for advokaterne at bevise noget, mon ikke de så var stoppede for længe siden?

     • Claus

      Hej igen,
      Det jeg mente var, at hvis du får en fartbøde i en fotofælde for at køre for hurtigt, så vedlægger politiet et pænt bevis på, at det er din bil og dig/en person, som “anklages”, som du nok kender.

      OPUS sender breve til folk, uden dokumentation – blot at vores ip-adresse er blevet brugt til en krænkelse. Og ikke andet ? Hvorfor vedlægger de ikke blot den dokumentation ? Det må da være den sikreste vej til at få folk til at betale ?? Så jeg forstår nok bare ikke fremgangsmåden, og stiller mig uforstående overfor krævet i vores tilfælde, når ens internet-forbindelse nemt kan misbruges (som her i vores tilfælde er vores konklusion, da vi ikke kender til situationen)

      Men hele Halfdan’s side her er jo en beskrivelse af, at det nok ikke er muligt for dem osv. Nogen vil måske betale i frygt for der sker mere, andre fordi de ikke forstår det osv., og det er nok også formålet. Det får nok folk til at stoppe bruges af sådanne programmer, og det er jo egentlig positivt nok. Men at få nogle kroner i kassen og skræmme alle med disse breve, hvis de reelt ikke kan bevise det, er jeg sgu imod.

      Jeg ved ikke hvordan sådanne programmer virker, men tænker blot at der må være forskel på om man blot er bruger af et program, eller rent faktisk er den som har stillet servere og film ud i f.eks. Popcorn Time, tænker jeg. Uagtet at begge dele er ulovligt, men der er vel forskel på “ham” der kopier 100 filmen og sælger dem, end den ene person som ser den.

  • Halfdan Timm

   Hej Emil

   De har bevist, at det er din IP-adresse.

   Ikke, at det er dig, der brugte IP-adressen på det pågældende tidspunkt og udførte den pågældende handling.

   Det er et bevis på linje med, at du har været i Danmark på det tidspunkt – ubrugeligt. Der er god grund til, ingen sager er blevet ført for domstolene.

   Halfdan

 • Johannes

  For ca to manader siden fik jeg et brev fra opus law. Jeg sporg her om hvad jeg skal gore og havde en del kontakt med Halfdantimm (som skal have meget cred for den hjelp han givet mig, stort tak!). Jeg taenkte bare opdatere jer her om hvad som sket for mig så i vide hvad som sker vis i får et brev fra dem.

  Jeg fik det forste brev fra Opus Law/Niels. “Hej du har downloadet serie X du skal betale yada-yada-yada”. Jeg sende det standard e-mail som halfdantimm har skrevet på denne side og fik svar efter ca 3 dage. Fik et standardsvar “hej, du vil ikke betala etc, vores klient besluter sig for om det skal ske noget bla bla bla”. Jeg svarede ikke på deres e-mail, og dette var 2 måneder siden. Har ikke modtaget noget svar fra dem efter det.

  Hvorfor skriver jeg dette? For at sige at jeg har erfaret disse idioter og deres trusselbrev, og jeg vil bare sige at Halfdantimm og hans guide er helt korrekt, den virker og vis i folger den vil i nok ikke få nogle flere problemer fra Opus.

  Tak i gen Halfdantimm, denne side var til stor hjelp fra mig.

  Ps. jeg er svensker som bor i danmark, så undskyld den dårlige dansk ;).

  M.v.h.
  Johannes.

 • Lotte S. N.

  Hej alle sammen.

  Jeg har modtaget understående tekst, efter at jeg havde skrevet til Opus, at jeg ikke forstod hvad deres krav gik ud på……

  Er der nogen, som kan hjælpe mig med, hvad De mener med hele den tekst.

  Jeg havde sagt til dem at TDC ikke var min internet leverandør. (jeg troede at dette ville få dem til at stoppe) men nu siger de at Fullrate også er under TDC. Er det vireklig rigtigt??

  jeg er lidt fortvivlede, jeg ved nok godt hvem der har set filmen, og jeg har da også sagt, at det skal ophøre. Måske man bare skal betale, og så komme videre , den her sag er virkelig træls…

  Tak for din henvendelse, hvori du bl.a. efterspørger yderligere dokumentation.

  Jeg kan i den forbindelse oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af filmen.

  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.

  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen And So It Goes.

  Med forudgående tilladelse fra min klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.

  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret downloadet og delt via dit netværk.

  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Vi har altså dokumentation for, at de påtalte krænkelser er sket via din IP-adresse, via det BitTorrent program, der er nævnt i brevet. Som det fremgår af brevet, har vi vores dokumentation fra TDC. Retten på Frederiksberg har efter vores anmodning, pålagt TDC at oplyse navn og adresse på aonenenterne bag de IP-adresser, hvorfra den ulovlige spredning af min klients film er sket. TDC har i den forbindelse oplyst mig dit navn og din adresse. TDC har som alle andre pligt til at afgive korrekte og sandfærdige oplysninger til retten.

  Jeg skal gøre opmærksom på, at TDC er underleverandør af netværk til en række internetudbydere, bl.a. YouSee, Dansk Kabel Tv og Fullrate.

  Som det også fremgår af vores brev, er forligsbeløbet fastsat skønsmæssigt med udgangspunkt i, hvad min klient mener at kunne få medhold i ved en retssag, og hvad min klient kan acceptere at modtage af betaling, som betingelse for ikke at anlægge en retssag mod dig.

 • Emil

  Hej Lotte

  Min forståelse af hvad De (OPUS) mener er, at når de skriver: “at TDC er underleverandør af netværk til en række internetudbydere, bl.a. YouSee, Dansk Kabel Tv og Fullrate.” Så skriver de det for at fortælle dig, at de godt kan have fået dine ip-adresse oplysninger af TDC, også selvom du er kunde hos en af de andre udbydere af internet. Det er det samme der sker på mobilområdet. Der findes også et hav af udbydere af mobilservice, men mange af disse bruger en andens netværk. Det er nok for dyrt for små mobil- og internetudbydere at købe og vedligeholde deres egen internet eller mobilmastenet.

  Fullrate er faktisk ejet af TDC.

  Indsat fra Wikipedia.dk:

  TDC A/S eller TDC Group (OMX: TDC) (tidl. Tele Danmark) er en dansk telekommunikationsvirksomhed med rødder tilbage til 1879. I dag er TDC Danmarks største teleselskab med ca. 8,9 millioner kundeforhold (2010[3]) inden for telefoni, bredbånd og tv. Hovedkvarteret er beliggende på Teglholmsgade i Københavns Sydhavn. Selvom det primære forretningsfokus er på det danske hjemmemarked, er TDC også repræsenteret som markedsudfordrer i Norge, Sverige og Finland ved forretningsenheden TDC Nordic.

  TDC Group består foruden TDC af følgende brands i Danmark: YouSee, Fullrate, Blockbuster, Telmore, TDC Hosting, NetDesign, Dansk Kabel TV, ComX og UnoTel.[2][4]

 • PokerBob

  Hej Halfdan. Du skriver “En advokattime koster almindeligvis fra 2.000 kroner og op.” Bagefter skriver du: “Normalt i en retssag betaler taberen modpartens omkostninger, men når det indledende krav er på fx 2.000 kroner er det ikke muligt for advokat Niels Dahl-Nielsen at få mere end 2.500 kroner i sagsomkostninger.” Jeg forstår ikke hvorfår kan sagsomkostninger ikke løbe op på 50.000 kroner hvis advokattime kan koster 2.000.

  • Halfdan Timm

   Hej PokerBob.

   I en sag med en genstand så lille – her omkring 2.000 kroner, hvad OPUS kræver i godtgørelse — må de ikke kræve mere end kr. 2.500 i sagsomkostninger.

   Hvad de kan kræve i sagsomkostninger er bundet til, hvor stort et beløb, sagen omhandler – netop for at undgå, en sag om 2.000 kroner bliver til en sag om 52.000 kroner.

   Det glemmer Niels Dahl-Nielsen bare at oplyse om i hans bål og brand-brev. Det er også en af årsagerne til, han aldrig kommer til at anlægge en sag. All talk, no walk.

   Halfdan

   • TRÆLS

    Hej Halfdan…

    Jeg har i fredags modtaget en skrivelse fra Opus ang. download af en film, jeg overhovedet ikke kender. Det dér Popcorn har jeg heller aldrig haft installeret, så jeg skrev en mail til dem med journal-nummer og skrev en lettere omformuleret version af dit brev, men med al indholdet i, at jeg ikke kender til den nævnte film og program, og at vi bor i to-families hus med en overbo, som heller ikke kender noget til sagen. Jeg vil altså ikke betale for noget kriminelt andre har gjort på mit internet, specielt ikke når jeg nu også har haft Netflix i 3 år.

    Nu venter jeg så på svar, men her har jeg så lige et spørgsmål. Hvordan ville du formulere et sådant svar?

 • Nina Petersen

  Ja tak til Halfdan jeg havde nær fået et slagtilfælde. Vi er ældre, vi har aldrig streamet film, men har en boks, et Netflix og et TV2play abonnement til at se hvad vores behov nu må være..
  Vi er aldrig oppe så sent som skrevet i brevet, og var i øvrigt på skiferie den uge der omtales, i 2015.. Det undrer mig at man ud over at vil bondefange os, skriver om noget som skulle have fundet sted for mere end et år siden.

 • Henrik

  Hej Halfdan
  Er det nødvendigt at svare dem på deres første brev, fordi kan se de bare bliver ved med at skrive igen. Tror du det er muligt bare at smide det første brev ud?
  mvh. Henrik

 • Lars Knudsen

  Hej Halfdan – tak for din meget klare og præcise beskrivelse her på siden. Det er en fornøjelse at læse god kommunikation – og at se brevet fra Opus dissekeret på denne måde. Jeg har selv arbejdet med kommunikation gennem det meste af mit liv og studsede klart over formuleringerne i det brev, som jeg for nylig modtog. Specielt to formuleringer fangede mit øje: “Ved at deltage i Bittorrent netværket er det vores opfattelse, at IP-adressen har været anvendt…”. Dvs. at de ikke kan se, at IP-adressen har været anvendt, men at det er noget de antager. Og det er jo ikke særlig stærkt. Den anden er, at man stilles i udsigt, at hvis man intet foretager sig, så er det en indikation af at man at skyldig og “man må derfor forvente at sagen overdrages til inkasso.” Så vidt jeg ved skal man vel stadig bevises skyldig, før man er så skyldig at en sag kan sendes til inkasso… Så jeg kan godt følge dig i din bemærkning om “Cowboy-jura”. :-)

 • Peter

  Hej Halfdan,
  Jeg har forsøgt mig på et modkrav. Min argumentation er at jeg jeg var nød til at brie ekspertise for at finde hoved og hale i Opus data. Det viste sig være vulapyk (programversionen de har logget er ikke et Macprogram)

  Nu hævder jeg at hvis de ikke gør sagen til en rigtig retssag så ska de godtgøre mig for mine udlæg.

  Er der noget i min argumentation?
  / Peter

  • Halfdan Timm

   Hej Peter

   Du har næppe mulighed for at gøre et modkrav gældende. Jeg ville ikke bruge tiden på det i dit sted – med mindre, du har rigtigt meget af den. :-)

   Halfdan

 • Pirat

  Besøg evt denne side: http://nopirat.simplesite.com/ hvor der er hjælp til hvordan du skal forholde dig, hvis du har modtaget et brev.

 • https://www.popcorntime.dk Popcorn Time

  Tak for en god artikel, der er blevet delt med brugerne af popcorntime.dk.

 • Martin Bødker

  Det er tyveri, hvad enten i kan snakke jer uden om det eller give “andre brugere” skylden for det. Og som EU ret skrider frem i øjeblikket er det kun et spørgsmål om tid før kravene altså hænger fast!!! Engang kunne man i fotofælder og p-bøder, sige at det ikke var dig der kørte bilen og få bøden underkendt.. Det kan du ikke mere.. Det samme vil gøre sig gældende for internet kriminalitet i fremtiden – Efterforskningen bliver lettere og mere præcis, og man vil helt sikkert på et tidspunkt kunne skelne skarpt mellem ens eget IP-brug og andre tilfælde hvor IP bliver stjålet og brugt til kriminalitet..

  Kan love jer for at filmproducenterne arbejder for at få disse love til at arbejde til deres fordel. Men altså en helt anden sag er at hvis alle betalte hvad det kostede ville vi slippe for alle de her super lorte skod film som der bliver lavet i flæng. Men nej.. Tyveri er desværre blevet mere og mere udbredt som socialt acceptabelt.. Sikke et værdiskred.. Med over 10 indbrud i timen og over 40 cykeltyverier i timen i gennemsnit!! 24/7 365.. Med opklarings procenter på under 20%.. Tænk hvis danskerne var kendt som dem der ikke stjal fra andre på nettet.. Sikke en fællessag!!! But i wish..

  Sørgeligt men sandt! Stop tyveriet af film og musik for jeres egen skyld.. Når parallelaftalerne om EU-ret (f.eks. internet kriminalitet) og danmarks indgåelse deri er “aftalt” – Kan i se frem til MANGE flere advokater der får tilgang til IP-logs og så vil jeg forudse at der også fra regeringens side bliver afsat midler til politi efterforskning (til at starte med i de store sager.) God weekend, og pas på jer selv i disse skiftende tider..

 • Frank

  Jeg har et spørgsmål: er det ulovligt at installere Popcorn Time i sig selv! Altså også selvom du ikke klikker på en given film, men blot åbner det og ser hvilke film der ligger tilgængelige?

 • Hansen

  Hey,
  Når man nu har fået et tilbagesvar fra Opus, hvor de siger
  “Såfremt vi ikke hører fra dig, vil min klient på det foreliggende grundlag tage stilling, hvorvidt der er grundlag for retsskridt.”
  Bestemmer man så selv om hvornår man skal svare ?
  De har ikki skrevet nogen tidsfrist på hvornår der skal svares.,

 • Kia Correll

  Hej. Jeg har netop modtaget brev fra OPUS. Der står en IP adresse. Hvordan tjekker jeg overhovedet det er min? Jeg har aldrig hørt om den serie de beskylder mig for at have set?

 • Hansen

  Hej Halfdan,
  Nu har jeg modtaget et svar fra Opus, om at de ønsker at få at vide hvem der har adgang til nettet. Hvilket jeg naturligvis beder dem stikke et vist sted, på en pæn måde.
  I og med at Opus gør dette, så har de jo på det punkt anderkendt at det ikke er mig der har krænket deres klient, siden de vil vide hvilke andre der har brugt nettet.
  Og bruger advokater ofte ordene “Vi antager” og “Vores opfattelse”. Det virker meget useriøst.
  Ellers, så takker jeg meget for det sidste svar :-)

 • Ukendt

  Hej
  Jeg har modtaget et tilsvarende brev fra advokat Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Lawfirm.
  I brevet skriver han at han ønsker svar på “Om internetforbindelsen har et password”, og “Om der er nogen i husstanden der har forsøgt at se den pågældende film på det gældende tidspunkt”.
  Er det noget jeg skal svare på, eller er det nok at svare tilbage med ovenstående besked om yderligere beviser?

  Vh

 • Lars

  Hej. Har lige modtaget et brev fra Opus med at jeg har downloadet en film og at min ip har været aktiv i utorrent en gang tilbage i november 2014. Hvad skal man gøre?

 • Teddy Erik Elgaard

  Tør dine tårer Halfdan!! Hvem er det der har besluttet, at det er belagt med “rettigheder”, at producere en film eller noget andet kunstværk. Jeg kan ikke få ondt af skuespillere som tjener millioner! Hvad med læger, sygeplejersker og andet personale som hver dag redder LIV! Deres løn er en brøkdel af hvad skuespillere og andre i underholdningsbranchen tjener på, frivilligt, at underholde os. I gamle dage skulle de sælge deres “ydelser” på markedet, som skillingsviser m.v. og deres indtægt var afhængig af om nogen ville betale for deres “kunst”. Det er en syg verden der belemrer os med krav om “erstatning” for at benytte noget som er frit tilgængeligt for alle. Skulle jeg så betale for at jeg havde fundet en bog på gaden og kom til at læse den? Hvad hvis jeg låner min bog ud til min nabo eller en af mine venner, gør de så noget ulovligt ved at læse den? Eller hvad hvis de låner den ud til deres nabo eller andre bekendte? Tro på at det nogensinde kan lade sig gøre at kontrollere hvad der findes digitalt, og tro på at vi nogensinde vil lade os diktere af hvad du og dine kunder finder på. Jeg kan jo se, at der tilsyneladende ikke er nogen retsager i DK der er faldet ud til fordel for “rettighedshavere”. Jeg har lyst til at sagsøge Opus for chikane, og vil gerne have lidt opbakning.

 • Halfdan Timm

  Hej Preben

  Tak for kommentaren – Jeg er glad for, du kunne bruge guiden!

  Hvis vi skal følge almindelig procedure får du sandsynligvis et brev til. Du kan svare eller lade være. Så stopper sagen her. Det vigtige er, du kommer med din indsigelse med det samme.

  Vi kommer heldigvis også langt med Netflix i dag :-)

  Halfdan

 • Mads

  Jeg har også fået et brev og svarede tilbage med den besked du havde skrevet opover. Fik dette retur idag:

  Kære Mads
  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.
  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.
  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.
  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.
  Med venlig hilsen

  Michael Hansen
  Stud.jur.
  info@opus-law

 • Niels

  Hej Halfdan jeg har lige modtaget et brev idag fra opus som påstår jeg har downloadet en serie. Og yderligere flere afsnit af serien og han vil indgå forlig vis jeg betaler 7500 kr.. Har du nogen ide på hvad jeg skal gøre og skal jeg bare skrive som du nævner det øverst på siden ? :-)

  Mvh Niels

 • Johannes Brun

  Hej Halfdan,

  Jeg modtog et brev fra OPUS Law tidligere i denne uge (såg brevet i dag). Jeg har tänkt naegt, men vil tjek: Det du siger man skal skrive tilbage, mener du at man skal skrive et almindeligt brev eller e-mail?

  Noget jeg er lidt bange for er at jeg tager på ferie den 10. feb. Er det riskio at det kommer noget brev under tiden jeg er vaek på ferie som jeg kan få problem med vis jeg ikke svarar på direkte?

  M.v.h.
  Johannes.

 • Preben

  Jeg svarede på mit brev fra NJORD Law for en uge siden, har intet hørt tilbage endnu. Brugte guiden s svar muligheder.

  Den første mail glemte jeg at føre sags nr. På, fik et svar at de havde modtaget.

  Sente derefter samme mail med sags nr. Som jeg ikke fik svar på om de fik

 • Johannes

  For dem af jer som været i kontakt med OPUS, hvor lang tid tog det inden de kontaktede jer efter at i sendt e-mail?

 • Preben

  Modtog denne her til morgen.

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  Har du mulighed for at oplyse mig sagsnummer, samt navn og adresse på brevmodtager, så jeg kan notere dine oplysninger det korrekte sted?

  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

 • Brenno

  Hej Halfdan

  jeg fik et brev fra OPUS med at jeg skulle betale 2200 kr for en film. skal jeg bare smide brevet ud eller hvad syntes du jeg skal gøre ??

 • John D.

  Jeg kender en som har betalt det, nemlig pga. det anvendte formelle sprog i brevet, og tanken om at risikere og blive sagsøgt. Men vil vedkommende egentlig kunne gør noget ved det nu, eventuelt kræve tilbagebetaling?

 • Emil Melchior

  Hej:) jeg har modtaget svar fra opus.

  Kære Emil Melchior Nielsen

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

  Jeg spørger derfor om hjælp til hvad jeg nu skal stille op. Skal jeg svarer på det han skriver, med det samme som jeg gjorde i tidligere mail, eller skal jeg “glemme” og svarer: Tak på forhånd:)

 • Hans Nilsen
 • Mathias Riis

  Hey Halfdan! Synes det er stærkt at du griber muligheden og skaber denne artiklel – som sikkert hjælper rigtig mange!
  Godt lavet og tak for hjælpen, selvom jeg ikke har fået en faktura! 😀

 • Torben

  Hej alle sammen håber nogen kan hjælpe mig fordi jeg er rigtig meget i tvivl om jeg skal betale eller ej… jeg har modtaget samme brev forleden dag hvor der stod der var blevet fundet aktivitet på min ip adresse og jeg har tjekket om ip adressen var min og det var det ikke. jeg er blevet beskyldt for at hente en film helt tilbage i 2014 fra et beskyttet netværk kaldt “What If” jeg har prøvet at søge på dette “What If” netværk og kunne ikk finde noget som helst om dette netværk… Er der grund til bekymring og behøver jeg at betale dette beløb på 2200 kr… Det jeg frygter mest er om de kan finde på at sende mig flere breve som disse og blive ved med at opkræve et beløb på 2200 kr… Hva skal jeg gøre.. ??

 • Jan

  Hej Halfdan,
  Har fået et ligende brev fra NJORD lawfirm – som jeg efter anbefaling ignorerede, nu har jeg så fået nummer to … what to do?

 • Airdevil

  Hej Halfdan.

  Har modtaget lignende brev fra OPUS idag. Jeg har tænkt mig at bruge standardsvaret du har udformet. Skal jeg sende brev tilbage, eller er en email lovmæssigt ligeså god?

  På forhånd tak

 • Søren

  Hej Halfdan – og tak for en oplysende artikel.

  Et tillægsspørgsmål, som du sikkert har fået før, men modtog det famøse OPUS brev lørdag (nu med filmen The Woman in Black – Angel of Death) og brugte resten af weekenden på at lokalisere om en evt. krænkelse har fundet sted. Nu er det således, at det kan jeg ikke udelukke at der har fra den påførte IP-adresse, der på pågældende tidspunkt stod/står i mit navn. Uagtet om jeg har trykket på download knappen, eller en anden og noget yngre og lettere ivrig ung gut i familien kan have “kommet” til det, vil du så stadig anbefale ovenstående procedure? Hvis de iværksætter yderligere undersøgelse “kunne der måske dukket flere op” og det er jeg personligt ikke videre interesseret i.
  Kan tilføje at det naturligvis får konsekvenser for den unge mand, men jeg er nu sikker på at han forstår alvoren i det.
  Og ja, det er ulovligt og ja, for pokker hvor den trussel giver dårlig samvittighed (når man opdager der muligvis er noget om det).

  Venligste,
  Søren

 • Kristoffer Pedersen

  Hej Halfdan jeg har sendt standard svaret til dem og har fået en mail tilbage hvor de beder om mit journalnummer. Skal jeg give dem det?

  Hilsen Kristoffer

 • Kevin Jensen

  hej Halfdan

  jeg har sendt dit standart svar til dem og har fået det her tilbage

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen

  skal jeg bare sende samme standart svar igen eller hvordan?
  mvh kevin

 • Mathias Sørensen

  Hej Halfdan

  Jeg har også lige modtaget brevet her idag, og har sendt dit standart svar til dem. Er der noget jeg skal gøre i mellemtiden mens jeg venter på svar fra dem igen?

 • Pia Grewy Kallesøe

  Hej Halfdan

  Jeg har modtaget sådan et brev, og jeg har fået det så skidt siden, jeg tør næsten ikke åbne min postkasse af frygt for at der ligger et brev mere. Det skal lige siges at jeg lider af meget svær angst, og har et par angst diagnoser og dette brev har gjort at jeg ryster og er meget utryk.
  Den film de nævner har jeg ikke set og jeg var ikke i min bolig på det tidspunkt den skulle være blevet hentet, da jeg forlod den på grund af fugt og kørte en sag mod min udlejer. Og dette har jeg skrevet i en mail til advokat firmaet Opus.

  Jeg er også bange for at de skriver igen og vil have penge for en anden film. Mit internet og min computer er blevet hacket et par gange, hvor jeg måtte ændre koder og starte min computer forfra og jeg hved jo ikke hvad den/dem gjorde før jeg fik det stoppet igen.

  Jeg har slet ikke nerver eller samvittighed til at hente noget ulovligt. Og da jeg har musik via yousee og film og serier via Netflix så har jeg ikke behov for at hente noget.

  Jeg har også skrevet til TV2 da de skrev i en artikel at de gerne vil høre fra flere der havde modtaget sådan et krav.

  Har du et par ord som måske kan gøre mig lidt mere rolig?

  Venlig hilsen
  Pia G. K.

 • Jens Kristensen

  Hej Alle.

  I mit tilfælde var det 1500 kr.
  Og jeg har også sendt dit standart svar til dem. ( NJORD Law Firm )

  Og modtog dette her efter 9 dage.

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.
  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.
  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen

  Advokat (H) / Partner

  Sti Østergaard

  Stud.jur. / Law student

 • brian

  hvad betyder sætningen i 2 standart brev “Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes”

  og hvis mit wifi er misbrugt, og advokat sidder inde med mere info om dette, kan jeg så få afvide i hvilket omfang?

  mvh brian

 • Catherine

  Jeg fik et brev fra dem angående en film som blev downloaded på den IP adresse som skulle høre til mig. Jeg kendte og kender ikke til downloading. Ligesom dig har jeg stor respekt for ophavsretten. Jeg har nogle billeder på nettet, og ville være ked af hvis nogle bare brugte dem uden min viden og tilladelse. Da jeg modtog brevet fra Opus, tænkte jeg med det samme om det kunne have været en tidligere sambo (roomie) som havde gjort dette uden min viden!!! Vedkommende og jeg blev uvenner og er ikke længere på tale fod. Kunne det godt være at det var en sabotage fra vedkommende?! På baggrund af dette, samt min respekt for ophavsretten, fik jeg betalt beløbet. Samtidig sendte jeg et brev til dem og understregede at jeg ikke var/er skyldig, og forklarede hvorfor jeg betalte alligevel. Desuden gjorde jeg dem opmærksom på at IP adressen var ikke min, og at hvis de vil lægge en sag uden at de fremsender konkrete beviser, så vil jeg opfatte det som en form for afpresning for at få penge af mig. Hvad synes du Halfdan?

 • Hans Erik Raun

  Hej;
  Tak for de gode svar og råd – hvilke jeg har fulgt.
  OPUS har nu fremsendt en tro- og love, hvori de bl.a. anmoder om navne på de mennesker, der har haft autoriseret adgang til min IP-adresse, om der har været installeret BIT Torrent klient på min enhed og om jeg med tro- og love kan skrive under på, at jeg ikke har downloaded en film.
  Jeg er for så vidt ikke interesseret i at give disse oplysninger – omend jeg ikke har problemer med en tro- og love på filmen, som jeg ikke aner hvad. Detter er jo allerede meddelt OPUS i mit første brev til dem.
  Har du et råd til, hvorledes jeg skal forholde mig.
  På forhånd tak

 • Emil

  Hej Halfdan. Tusind tak for din lækre artikel, den har givet mig meget indsigt i hvad det er der egentlig foregår :)

  Jeg skrev en mail ind til dem før jeg fik et hint om denne forklarende tekst eksiterede, og har modtaget følgende svar:

  Tak for din mail.

  Det er korrekt, at IP-adresser oftest er dynamiske. Det er derfor ikke usædvanligt, at en husstands IP-adresse skifter over tid, og det kan derfor meget vel være, at I har en anden IP-adresse nu, end den I havde på krænkelsestidspunktet.

  Jeg kan oplyse, at vi efter retskendelse har fået oplysninger fra jeres internetudbyder om, at den angivne IP-adresse var tildelt jeres husstand på krænkelsestidspunktet. IP-adressen er blevet brugt til ulovlig download og deling af værket The Woman In Black – Angel Of Death.

  Desuden skal jeg gøre dig opmærksom på, at den angivne IP-adresse er den, som jeres internetudbyder har tildelt jeres netværksforbindelse. Den bliver inden for fagsprog omtalt som den offentlige IP-adresse. Derimod vil din computer eller mobiltelefon oftest have en anden IP-adresse, også omtalt som den private IP-adresse.

  Såfremt I har haft stillet jeres internetforbindelse til rådighed for andre, kan I efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Jeg skal i øvrigt opfordre jer til at søge uafhængig og professionel juridisk rådgivning.

  Med venlig hilsen

  Kristoffer Rosenquist Kirk
  ……………………..

  Hvad burde jeg gøre i denne situation?
  – selvfølgelig er filmen ikke blevet streamet i husstanden.

 • Aleksandar

  Hej Halfdan

  Da jeg modtog brevet her i går blev jeg ærligt talt lidt bange, mest pga. af hvordan brevet var så fint formuleret. Men efter at have læst din artikel her på siden, kan jeg ånde lettet op. Jeg har c&p dit svar til deres opus’s email og forventer at de ikke gøre noget mere ud af det. Jeg vil takke dig for at have brugt din tid på denne artikel!

  Mvh Aleksandar

 • Rene’ Lange

  hej Halfdan
  tusind tak for hjælpen og for at lægge det her op. fik samme svar som Torben(vi har modtaget din email og registreret den på din sag) men fik ikke rigtig fat i hvad du svarede der Godt der findes sådan nogle som dig
  mvh Rene’

 • Tine Andersen

  Hej. Det er utrolig fedt at læse at jeg ikke er den eneste der har fået det flotte brev. Mit handler så om filmen “a walk among the tumbstones” …. (2 januar 2015 21.39.01) har aldrig set filmen ,men kender godt til siden BitTorrent siden af omtalen. Jeg skal så betale 2.200 kr inden 12 dage. Har skrevet en mail til firmaet om en vis Niels Dahl-Nielsen har skrevet til mig om noget jeg ikke kender til. Fik svar tilbage at der nok ville gå nogle dage før jeg fik svar, men de ville gøre det så hurtige de kunne.

  Skal jeg så bare vente på at jeg får en mail og så skrive det du anbefaler???
  Ved at min kæreste på daværende tidspunkt brugte popcorn time, men skal jeg bøde for det???

  Mvh Tine

 • Peter Frederiksen

  Fik mit brev i dag. nåede dog at skrive inden at jeg læste dette. Mit er på 2 film til 2950kr Har skrevet at jeg ikke kender noget til sagen. Så nu venter vi på svar. Men hvad med den tro og love erklæring?? skal jeg bare ignorere den når den kommer?

 • Kenneth Olsen

  Hej Halfdan

  Fik ligesom Peter samme brev i dag, på selv samme regning, og må ærligt indrømme det lyder påfaldende at så mange modtager breve med trusler, retforløv etc. Når det Er breve der skrevet i et standard sprog, og er så identiske med hinanden. Er der noget vi kan gøre?
  Jeg kender som sagt intet til filmene samt den IP adresse der skulle være brugt. Jeg har kontrolleret min IP og minder på ingen måder om den.

  Jeg har brugt dit standard svar, og hvordan skal jeh nu forholde mig?

 • Susanne

  Tak til Halfdan for rigtig fin information og vejledning.
  Har fået brev og blev kort blæst et par skridt bagover af det voldsomt forhøjede trusselsniveau… men samlede mig straks over et glas rødvin og mindede mig selv om, at advokaters målsætning er at få så mange penge som muligt ind til deres klienter (og givetvis dem selv…), men at de hverken er lov eller objektive, så man skal ikke anse deres ord for ypperligste sandhed, når de optræder i rollen som modstander.

  Således opmuntret rundede jeg egen advokat i går – hun fik akut ondt i hovedet af at se endnu et Opus-brev, som hun fandt meget groft og truende udformet. Hun rådede mig til pure at afvise kravet. Jeg havde på et tidspunkt overvejet at imødegå det (uanset at jeg ikke kender til hændelsen), alene fordi jeg ikke ønskede yderligere truende henvendelser. Men som advokaten sagde, så er det jo den frygt, firmaet spiller på. Og hvis man betaler, så er det det samme som at erkende sig skyldig, uanset at man siger, at betalingen sker under protest. Videre sagde advokaten også, at der trods betaling, intet til hinder var for, at Opus kom tilbage med yderligere krav – særligt i lyset af, at de ikke syntes at have nogen hæmninger med at true til højre og venstre, trods deres svage beviser.

  Jeg har nu sendt et svar på få linjer (lægger sig op ad Halfdans forslag ovenfor), hvor jeg afviser kendskab og krav.

 • Jonas Nielsen

  Hej Halfdan har modtaget brev om m agen til de andres omkring krænkelse af rettighederne til A walk among tombstones, dog passer den nævnte ip-adresse ikke med den som jeg kan finde på min computer, tænker at sende dit standard svar tilbage, samt nævne at ip-adresserne ikke stemmer overens med hinanden og derfor er uforstående ? kunne godt bruge noget hjælp her !!

 • Jacob Patatian La Cour

  Hej Halfdan. Jeg er 58 år, offentlig ansat og har slet ikke tid til at downloade film kl. 08.32 + 1 time (dansk tid) på en fredag i januar 2015. Jeg er på min pind på kontoret kl. 08.00 alle hverdage :) det er tidspunktet hvor jeg skulle efter sigende har haft downloaded en fil som de kræver 2200 for, for ellers…. Jeg tror at jeg vil bruge din formular som svar. PS. jeg har en voksen søn som også er offentlig ansat og på sin pind på det angivende tidspunkt.

 • Monika Meinert Jensen

  Hej Halfdan
  Jeg har og¨så modtaget brev i dag om at jeg 1 januar 2015 skulle have downloadet filmen A walk among tombstones. Jeg har aldrig set denne film og har aldrig downloadet en film og er uforstående overfor dette. Har viaplay og HBO og Hverken min mand eller jeg kender til denne film og kan se at andre har fået samme brev om at skulle betale 2200 kr. De burde betale os for at komme med sådan nogle anklager. jeg må skrive til advokaten som de andre.

 • Maria

  Tak for god info. Jeg fik kaffen galt i halsen i morges da jeg læste brevet fra Opus. A walk among tombstones må have været en meget populær film i jan-feb 2015 i forhold til hvad jeg kan se i de andres kommentarfelt. Nu har jeg mere ro på og er klar til at sende dem en afvisende mail. Men godt du og forbrugerbloggen.dk gør opmærksom på hvordan vi sølle forbrugere og pc ejere skal begå os. Ellers ville jeg og sikkert flere være blevet skræmt til betaling for noget vi ikke har gjort.

 • Susanne

  Kære Halfdan.

  Vi kom lige hjem fra en dejlig skiferie i Val Thorens i går aftes – og så til et “dejligt” brev fra Opus Advokatanpartsselskab om download af “A walk among the tombstones” den 1. januar 2015 kl. 11:35 – tænk at man kan blive beskyldt for at downloade og se/dele en film man ikke kender til – jeg måtte ind og Google filmen for at finde ud af hvad der var tale om. Ikke lige den velkomst man trængte til, øv.

  Vi boede på daværende tidspunkt i en boligforening i Valby og havde YouSee via antenneforening – så jeg ved da ikke lige hvad der kan være foregået. Jeg forsøgte også at ringe til YouSee for at få dem til at slå IP-adressen op – men det kunne de sørme ikke. Da jeg selv fandt en side hvor mange kunne slå IP-adressen op som står i brevet, henviser den til en adresse i Jernbanegade i København Ø – meget mærkeligt – det er inde ved Cirkusbygningen – og har for øvrig aldrig været 2100 Købehavn Ø. Så det hænger slet ikke sammen.

  Vi har i mellemtiden købt hus og er flyttet til Hvidovre (juni måned 2015) og har haft både Telia og nu TDC som tv/bredbånd udbyder – så hvordan firmaet har fundet frem til vores nye adresse – er mig faktisk også en gåde.

  Men anyways så er det bare voldsomt irriterende at skulle bruge en dejlig søndag på en så uforstående og frustrerende brev. Men må da sige, at man er blevet betydelig klogere af at læse en masse om det her hos dig Halfdan og andre sider.

  Det er godt nok strengt det som disse advokatfirmaer har gang i. Og tænk at advokatfirmaet Brandt & Lauritzen alligevel har en slags “del” i det som Niels Dahl-Nielsen foretager sig – ikke lige et advokatfirma man får lyst til at benytte sig af.

  Håber snart alt dette bliver stoppet en gang for alle, så en masse mennesker ikke får ødelagt deres dag og pengepung. Håber ikke flere betaler – for som Halfdan skriver, så er det lige netop det som advokatfirmaet vil opnå. Hvis de bare får betaling for – lad os sige 1/10 – så er de kommet langt. Øv. SÅ BETAL IKKE.

  Jeg har selv lige sendt en mail til advokatfirmaet med den “standardtekst” du har skrevet. Tusind tak for det. Så nu afventer jeg spændt hvad de skriver retur.

  Fortsat god dag til jer alle – foråret er på vej – så lad os se frem til en dejlig sommer UDEN flere tåbelige breve.

  Mh. Susanne

 • Zelda Moreno

  Kære Halfdan

  Tak for dit gode råd og indlæg. Dejligt, at du bruger din tid på at oplyse alle os som er ramt af OPUS bølgen.

  I mit brev stod desuden følgende:
  “På baggrund af aditionsbegæring fra min klient har retten på Frederiksberg ved kendelse af 13.juli 2015 ( rettens sags nr. Xxx) pålagt din internetudbyder at oplyse navn og adresse på abonnenten bag den eller de IP-adresser, der var registreret aktive i BitTorrent på den anførte dato og klokkeslæt. Vi har således dokumentation fra internetudbyderen for, at IP adressen var tildelt dig.”

  Jeg vil – som din anbefaling fortsat sætte din standard tekst ind, i håb om at stoppe denne sag. Jeg betaler nemlig både til netflix og viaplay og har intet behov for at bruge tid på at downloade fra andre kanaler.

  God vind til alle derude!

 • Claus

  Hej alle,
  Vi har også fået brev fra OPUS, og kender ikke til hændelsen. Vi har udbedt os om dokumentation og bevis for krænkelsen er sket – da de intet ville oplyse i telefonen, da vi ringede til dem, og vores udbyder ikke kunne oplyse at ip-adresse tidligere har været vores.

  Nu har vi så modtaget dette svar om noget software og at vi skal dokumentere ip-adressen ikke er vores på tidspunktet ?

  Er det ikke omvendt – de skal bevise det er os, dvs. mig som person el. i det mindste en pc i vores hjem ??

  What to do next…?

  Mvh
  Claus


  Tak for din henvendelse..

  Jeg kan oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af A Walk Among the Tombstones.

  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.

  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen A Walk Among the Tombstones.

  Med forudgående tilladelse fra vores klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.

  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret via dit netværk.

  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Din internetudbyder har i forbindelse med retskendelsen oplyst os dit navn og din adresse. Såfremt vi mod forventning har modtaget forkerte oplysninger fra din internetudbyder, trækker vi naturligvis straks sagen tilbage. Du bedes derfor dokumentere, at du ikke har haft den angivne IP-adresse på krænkelsestidspunktet.

  For god ordens skyld skal det bemærkes, at IP-adresser er dynamiske. Dette betyder, at IP-adresser skifter over tid, hvorfor det meget vel kan være, at du har en anden IP-adresse nu, end den du havde på krænkelsestidspunktet.

  Jeg skal på baggrund af ovenstående bemærke, at vores klient fastholder kravet mod dig.”

 • Emil

  De har vel bevist, at det er din ip-adresse. De har jo fået den udleveret af din internetudbyder. Jeg kan ikke helt se, hvad det er du er i tvivl om?
  Men det er klart, at det er op til dem at bevise, hvad der er sket. Ligesom det også er op til de danske domstole at vurdere, hvilken part de tror mest på.

  På den ene side er det nok vanskeligt for OPUS at bevise din skyld. Og på den anden side, så virker det som om de har nogle ret heftige tekniske beviser, med specialudviklet sporingsprogram, og kan se af andre post, at de også har præcise tider og datoer.
  Hvad en dommer vil komme frem tili sådan en sag her, er der vel ikke andre en dommeren selv der ved.

  Men man kan vel ikke blive dømt for noget man ikke gjort, så du kan vel bare tage det roligt, og fortælle dem at det ikke er dig eller nogen du kender.

  God vind :)

 • Johannes

  For ca to manader siden fik jeg et brev fra opus law. Jeg sporg her om hvad jeg skal gore og havde en del kontakt med Halfdantimm (som skal have meget cred for den hjelp han givet mig, stort tak!). Jeg taenkte bare opdatere jer her om hvad som sket for mig så i vide hvad som sker vis i får et brev fra dem.

  Jeg fik det forste brev fra Opus Law/Niels. “Hej du har downloadet serie X du skal betale yada-yada-yada”. Jeg sende det standard e-mail som halfdantimm har skrevet på denne side og fik svar efter ca 3 dage. Fik et standardsvar “hej, du vil ikke betala etc, vores klient besluter sig for om det skal ske noget bla bla bla”. Jeg svarede ikke på deres e-mail, og dette var 2 måneder siden. Har ikke modtaget noget svar fra dem efter det.

  Hvorfor skriver jeg dette? For at sige at jeg har erfaret disse idioter og deres trusselbrev, og jeg vil bare sige at Halfdantimm og hans guide er helt korrekt, den virker og vis i folger den vil i nok ikke få nogle flere problemer fra Opus.

  Tak i gen Halfdantimm, denne side var til stor hjelp fra mig.

  Ps. jeg er svensker som bor i danmark, så undskyld den dårlige dansk ;).

  M.v.h.
  Johannes.

 • Lotte S. N.

  Hej alle sammen.

  Jeg har modtaget understående tekst, efter at jeg havde skrevet til Opus, at jeg ikke forstod hvad deres krav gik ud på……

  Er der nogen, som kan hjælpe mig med, hvad De mener med hele den tekst.

  Jeg havde sagt til dem at TDC ikke var min internet leverandør. (jeg troede at dette ville få dem til at stoppe) men nu siger de at Fullrate også er under TDC. Er det vireklig rigtigt??

  jeg er lidt fortvivlede, jeg ved nok godt hvem der har set filmen, og jeg har da også sagt, at det skal ophøre. Måske man bare skal betale, og så komme videre , den her sag er virkelig træls…

  Tak for din henvendelse, hvori du bl.a. efterspørger yderligere dokumentation.

  Jeg kan i den forbindelse oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af filmen.

  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.

  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen And So It Goes.

  Med forudgående tilladelse fra min klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.

  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret downloadet og delt via dit netværk.

  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Vi har altså dokumentation for, at de påtalte krænkelser er sket via din IP-adresse, via det BitTorrent program, der er nævnt i brevet. Som det fremgår af brevet, har vi vores dokumentation fra TDC. Retten på Frederiksberg har efter vores anmodning, pålagt TDC at oplyse navn og adresse på aonenenterne bag de IP-adresser, hvorfra den ulovlige spredning af min klients film er sket. TDC har i den forbindelse oplyst mig dit navn og din adresse. TDC har som alle andre pligt til at afgive korrekte og sandfærdige oplysninger til retten.

  Jeg skal gøre opmærksom på, at TDC er underleverandør af netværk til en række internetudbydere, bl.a. YouSee, Dansk Kabel Tv og Fullrate.

  Som det også fremgår af vores brev, er forligsbeløbet fastsat skønsmæssigt med udgangspunkt i, hvad min klient mener at kunne få medhold i ved en retssag, og hvad min klient kan acceptere at modtage af betaling, som betingelse for ikke at anlægge en retssag mod dig.

 • Emil

  Hej Lotte

  Min forståelse af hvad De (OPUS) mener er, at når de skriver: “at TDC er underleverandør af netværk til en række internetudbydere, bl.a. YouSee, Dansk Kabel Tv og Fullrate.” Så skriver de det for at fortælle dig, at de godt kan have fået dine ip-adresse oplysninger af TDC, også selvom du er kunde hos en af de andre udbydere af internet. Det er det samme der sker på mobilområdet. Der findes også et hav af udbydere af mobilservice, men mange af disse bruger en andens netværk. Det er nok for dyrt for små mobil- og internetudbydere at købe og vedligeholde deres egen internet eller mobilmastenet.

  Fullrate er faktisk ejet af TDC.

  Indsat fra Wikipedia.dk:

  TDC A/S eller TDC Group (OMX: TDC) (tidl. Tele Danmark) er en dansk telekommunikationsvirksomhed med rødder tilbage til 1879. I dag er TDC Danmarks største teleselskab med ca. 8,9 millioner kundeforhold (2010[3]) inden for telefoni, bredbånd og tv. Hovedkvarteret er beliggende på Teglholmsgade i Københavns Sydhavn. Selvom det primære forretningsfokus er på det danske hjemmemarked, er TDC også repræsenteret som markedsudfordrer i Norge, Sverige og Finland ved forretningsenheden TDC Nordic.

  TDC Group består foruden TDC af følgende brands i Danmark: YouSee, Fullrate, Blockbuster, Telmore, TDC Hosting, NetDesign, Dansk Kabel TV, ComX og UnoTel.[2][4]

 • PokerBob

  Hej Halfdan. Du skriver “En advokattime koster almindeligvis fra 2.000 kroner og op.” Bagefter skriver du: “Normalt i en retssag betaler taberen modpartens omkostninger, men når det indledende krav er på fx 2.000 kroner er det ikke muligt for advokat Niels Dahl-Nielsen at få mere end 2.500 kroner i sagsomkostninger.” Jeg forstår ikke hvorfår kan sagsomkostninger ikke løbe op på 50.000 kroner hvis advokattime kan koster 2.000.

 • Nina Petersen

  Ja tak til Halfdan jeg havde nær fået et slagtilfælde. Vi er ældre, vi har aldrig streamet film, men har en boks, et Netflix og et TV2play abonnement til at se hvad vores behov nu må være..
  Vi er aldrig oppe så sent som skrevet i brevet, og var i øvrigt på skiferie den uge der omtales, i 2015.. Det undrer mig at man ud over at vil bondefange os, skriver om noget som skulle have fundet sted for mere end et år siden.

 • Henrik

  Hej Halfdan
  Er det nødvendigt at svare dem på deres første brev, fordi kan se de bare bliver ved med at skrive igen. Tror du det er muligt bare at smide det første brev ud?
  mvh. Henrik

 • Lars Knudsen

  Hej Halfdan – tak for din meget klare og præcise beskrivelse her på siden. Det er en fornøjelse at læse god kommunikation – og at se brevet fra Opus dissekeret på denne måde. Jeg har selv arbejdet med kommunikation gennem det meste af mit liv og studsede klart over formuleringerne i det brev, som jeg for nylig modtog. Specielt to formuleringer fangede mit øje: “Ved at deltage i Bittorrent netværket er det vores opfattelse, at IP-adressen har været anvendt…”. Dvs. at de ikke kan se, at IP-adressen har været anvendt, men at det er noget de antager. Og det er jo ikke særlig stærkt. Den anden er, at man stilles i udsigt, at hvis man intet foretager sig, så er det en indikation af at man at skyldig og “man må derfor forvente at sagen overdrages til inkasso.” Så vidt jeg ved skal man vel stadig bevises skyldig, før man er så skyldig at en sag kan sendes til inkasso… Så jeg kan godt følge dig i din bemærkning om “Cowboy-jura”. :-)

 • Peter

  Hej Halfdan,
  Jeg har forsøgt mig på et modkrav. Min argumentation er at jeg jeg var nød til at brie ekspertise for at finde hoved og hale i Opus data. Det viste sig være vulapyk (programversionen de har logget er ikke et Macprogram)

  Nu hævder jeg at hvis de ikke gør sagen til en rigtig retssag så ska de godtgøre mig for mine udlæg.

  Er der noget i min argumentation?
  / Peter

 • Pirat

  Besøg evt denne side: http://nopirat.simplesite.com/ hvor der er hjælp til hvordan du skal forholde dig, hvis du har modtaget et brev.

 • https://www.popcorntime.dk Popcorn Time

  Tak for en god artikel, der er blevet delt med brugerne af popcorntime.dk.

 • Martin Bødker

  Det er tyveri, hvad enten i kan snakke jer uden om det eller give “andre brugere” skylden for det. Og som EU ret skrider frem i øjeblikket er det kun et spørgsmål om tid før kravene altså hænger fast!!! Engang kunne man i fotofælder og p-bøder, sige at det ikke var dig der kørte bilen og få bøden underkendt.. Det kan du ikke mere.. Det samme vil gøre sig gældende for internet kriminalitet i fremtiden – Efterforskningen bliver lettere og mere præcis, og man vil helt sikkert på et tidspunkt kunne skelne skarpt mellem ens eget IP-brug og andre tilfælde hvor IP bliver stjålet og brugt til kriminalitet..

  Kan love jer for at filmproducenterne arbejder for at få disse love til at arbejde til deres fordel. Men altså en helt anden sag er at hvis alle betalte hvad det kostede ville vi slippe for alle de her super lorte skod film som der bliver lavet i flæng. Men nej.. Tyveri er desværre blevet mere og mere udbredt som socialt acceptabelt.. Sikke et værdiskred.. Med over 10 indbrud i timen og over 40 cykeltyverier i timen i gennemsnit!! 24/7 365.. Med opklarings procenter på under 20%.. Tænk hvis danskerne var kendt som dem der ikke stjal fra andre på nettet.. Sikke en fællessag!!! But i wish..

  Sørgeligt men sandt! Stop tyveriet af film og musik for jeres egen skyld.. Når parallelaftalerne om EU-ret (f.eks. internet kriminalitet) og danmarks indgåelse deri er “aftalt” – Kan i se frem til MANGE flere advokater der får tilgang til IP-logs og så vil jeg forudse at der også fra regeringens side bliver afsat midler til politi efterforskning (til at starte med i de store sager.) God weekend, og pas på jer selv i disse skiftende tider..

 • Frank

  Jeg har et spørgsmål: er det ulovligt at installere Popcorn Time i sig selv! Altså også selvom du ikke klikker på en given film, men blot åbner det og ser hvilke film der ligger tilgængelige?

 • Hansen

  Hey,
  Når man nu har fået et tilbagesvar fra Opus, hvor de siger
  “Såfremt vi ikke hører fra dig, vil min klient på det foreliggende grundlag tage stilling, hvorvidt der er grundlag for retsskridt.”
  Bestemmer man så selv om hvornår man skal svare ?
  De har ikki skrevet nogen tidsfrist på hvornår der skal svares.,

 • Kia Correll

  Hej. Jeg har netop modtaget brev fra OPUS. Der står en IP adresse. Hvordan tjekker jeg overhovedet det er min? Jeg har aldrig hørt om den serie de beskylder mig for at have set?

 • Hansen

  Hej Halfdan,
  Nu har jeg modtaget et svar fra Opus, om at de ønsker at få at vide hvem der har adgang til nettet. Hvilket jeg naturligvis beder dem stikke et vist sted, på en pæn måde.
  I og med at Opus gør dette, så har de jo på det punkt anderkendt at det ikke er mig der har krænket deres klient, siden de vil vide hvilke andre der har brugt nettet.
  Og bruger advokater ofte ordene “Vi antager” og “Vores opfattelse”. Det virker meget useriøst.
  Ellers, så takker jeg meget for det sidste svar :-)

 • Ukendt

  Hej
  Jeg har modtaget et tilsvarende brev fra advokat Jeppe Brogaard Clausen fra Njord Lawfirm.
  I brevet skriver han at han ønsker svar på “Om internetforbindelsen har et password”, og “Om der er nogen i husstanden der har forsøgt at se den pågældende film på det gældende tidspunkt”.
  Er det noget jeg skal svare på, eller er det nok at svare tilbage med ovenstående besked om yderligere beviser?

  Vh

 • Lars

  Hej. Har lige modtaget et brev fra Opus med at jeg har downloadet en film og at min ip har været aktiv i utorrent en gang tilbage i november 2014. Hvad skal man gøre?

 • Teddy Erik Elgaard

  Tør dine tårer Halfdan!! Hvem er det der har besluttet, at det er belagt med “rettigheder”, at producere en film eller noget andet kunstværk. Jeg kan ikke få ondt af skuespillere som tjener millioner! Hvad med læger, sygeplejersker og andet personale som hver dag redder LIV! Deres løn er en brøkdel af hvad skuespillere og andre i underholdningsbranchen tjener på, frivilligt, at underholde os. I gamle dage skulle de sælge deres “ydelser” på markedet, som skillingsviser m.v. og deres indtægt var afhængig af om nogen ville betale for deres “kunst”. Det er en syg verden der belemrer os med krav om “erstatning” for at benytte noget som er frit tilgængeligt for alle. Skulle jeg så betale for at jeg havde fundet en bog på gaden og kom til at læse den? Hvad hvis jeg låner min bog ud til min nabo eller en af mine venner, gør de så noget ulovligt ved at læse den? Eller hvad hvis de låner den ud til deres nabo eller andre bekendte? Tro på at det nogensinde kan lade sig gøre at kontrollere hvad der findes digitalt, og tro på at vi nogensinde vil lade os diktere af hvad du og dine kunder finder på. Jeg kan jo se, at der tilsyneladende ikke er nogen retsager i DK der er faldet ud til fordel for “rettighedshavere”. Jeg har lyst til at sagsøge Opus for chikane, og vil gerne have lidt opbakning.

 • Halfdan Timm

  Hej Preben

  Tak for kommentaren – Jeg er glad for, du kunne bruge guiden!

  Hvis vi skal følge almindelig procedure får du sandsynligvis et brev til. Du kan svare eller lade være. Så stopper sagen her. Det vigtige er, du kommer med din indsigelse med det samme.

  Vi kommer heldigvis også langt med Netflix i dag :-)

  Halfdan

 • Mads

  Jeg har også fået et brev og svarede tilbage med den besked du havde skrevet opover. Fik dette retur idag:

  Kære Mads
  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.
  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.
  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.
  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.
  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.
  Med venlig hilsen

  Michael Hansen
  Stud.jur.
  info@opus-law

 • Niels

  Hej Halfdan jeg har lige modtaget et brev idag fra opus som påstår jeg har downloadet en serie. Og yderligere flere afsnit af serien og han vil indgå forlig vis jeg betaler 7500 kr.. Har du nogen ide på hvad jeg skal gøre og skal jeg bare skrive som du nævner det øverst på siden ? :-)

  Mvh Niels

 • Johannes Brun

  Hej Halfdan,

  Jeg modtog et brev fra OPUS Law tidligere i denne uge (såg brevet i dag). Jeg har tänkt naegt, men vil tjek: Det du siger man skal skrive tilbage, mener du at man skal skrive et almindeligt brev eller e-mail?

  Noget jeg er lidt bange for er at jeg tager på ferie den 10. feb. Er det riskio at det kommer noget brev under tiden jeg er vaek på ferie som jeg kan få problem med vis jeg ikke svarar på direkte?

  M.v.h.
  Johannes.

 • Preben

  Jeg svarede på mit brev fra NJORD Law for en uge siden, har intet hørt tilbage endnu. Brugte guiden s svar muligheder.

  Den første mail glemte jeg at føre sags nr. På, fik et svar at de havde modtaget.

  Sente derefter samme mail med sags nr. Som jeg ikke fik svar på om de fik

 • Johannes

  For dem af jer som været i kontakt med OPUS, hvor lang tid tog det inden de kontaktede jer efter at i sendt e-mail?

 • Preben

  Modtog denne her til morgen.

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.

  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.

  Har du mulighed for at oplyse mig sagsnummer, samt navn og adresse på brevmodtager, så jeg kan notere dine oplysninger det korrekte sted?

  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

 • Brenno

  Hej Halfdan

  jeg fik et brev fra OPUS med at jeg skulle betale 2200 kr for en film. skal jeg bare smide brevet ud eller hvad syntes du jeg skal gøre ??

 • John D.

  Jeg kender en som har betalt det, nemlig pga. det anvendte formelle sprog i brevet, og tanken om at risikere og blive sagsøgt. Men vil vedkommende egentlig kunne gør noget ved det nu, eventuelt kræve tilbagebetaling?

 • Emil Melchior

  Hej:) jeg har modtaget svar fra opus.

  Kære Emil Melchior Nielsen

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen
  Sagsbehandler
  info@opus-law.dk

  Jeg spørger derfor om hjælp til hvad jeg nu skal stille op. Skal jeg svarer på det han skriver, med det samme som jeg gjorde i tidligere mail, eller skal jeg “glemme” og svarer: Tak på forhånd:)

 • Hans Nilsen
 • Mathias Riis

  Hey Halfdan! Synes det er stærkt at du griber muligheden og skaber denne artiklel – som sikkert hjælper rigtig mange!
  Godt lavet og tak for hjælpen, selvom jeg ikke har fået en faktura! 😀

 • Torben

  Hej alle sammen håber nogen kan hjælpe mig fordi jeg er rigtig meget i tvivl om jeg skal betale eller ej… jeg har modtaget samme brev forleden dag hvor der stod der var blevet fundet aktivitet på min ip adresse og jeg har tjekket om ip adressen var min og det var det ikke. jeg er blevet beskyldt for at hente en film helt tilbage i 2014 fra et beskyttet netværk kaldt “What If” jeg har prøvet at søge på dette “What If” netværk og kunne ikk finde noget som helst om dette netværk… Er der grund til bekymring og behøver jeg at betale dette beløb på 2200 kr… Det jeg frygter mest er om de kan finde på at sende mig flere breve som disse og blive ved med at opkræve et beløb på 2200 kr… Hva skal jeg gøre.. ??

 • Jan

  Hej Halfdan,
  Har fået et ligende brev fra NJORD lawfirm – som jeg efter anbefaling ignorerede, nu har jeg så fået nummer to … what to do?

 • Airdevil

  Hej Halfdan.

  Har modtaget lignende brev fra OPUS idag. Jeg har tænkt mig at bruge standardsvaret du har udformet. Skal jeg sende brev tilbage, eller er en email lovmæssigt ligeså god?

  På forhånd tak

 • Søren

  Hej Halfdan – og tak for en oplysende artikel.

  Et tillægsspørgsmål, som du sikkert har fået før, men modtog det famøse OPUS brev lørdag (nu med filmen The Woman in Black – Angel of Death) og brugte resten af weekenden på at lokalisere om en evt. krænkelse har fundet sted. Nu er det således, at det kan jeg ikke udelukke at der har fra den påførte IP-adresse, der på pågældende tidspunkt stod/står i mit navn. Uagtet om jeg har trykket på download knappen, eller en anden og noget yngre og lettere ivrig ung gut i familien kan have “kommet” til det, vil du så stadig anbefale ovenstående procedure? Hvis de iværksætter yderligere undersøgelse “kunne der måske dukket flere op” og det er jeg personligt ikke videre interesseret i.
  Kan tilføje at det naturligvis får konsekvenser for den unge mand, men jeg er nu sikker på at han forstår alvoren i det.
  Og ja, det er ulovligt og ja, for pokker hvor den trussel giver dårlig samvittighed (når man opdager der muligvis er noget om det).

  Venligste,
  Søren

 • Kristoffer Pedersen

  Hej Halfdan jeg har sendt standard svaret til dem og har fået en mail tilbage hvor de beder om mit journalnummer. Skal jeg give dem det?

  Hilsen Kristoffer

 • Kevin Jensen

  hej Halfdan

  jeg har sendt dit standart svar til dem og har fået det her tilbage

  Jeg har modtaget dit svar på vores brev vedrørende ulovlig distribution af ophavsretligt beskyttet materiale.

  Jeg noterer mig, at du ikke ønsker at indgå forlig vedrørende den registrerede krænkelse. På dette grundlag vil vores klient nu vurdere, hvorvidt der skal iværksættes yderligere retsskridt, herunder foretage bevissikring efter retsplejelovens regler. Det bemærkes, at uanset om vores klient vælger at gå videre med sagen på det foreliggende grundlag, vil sagen blive genoptaget, hvis der bliver konstateret yderligere krænkelser via en IP-adresse, som er forbundet med dit internetabonnement.

  Som anført i vores brev har vores klient dokumentation for, at den IP-adresse, der blev brugt til distribution af det ophavsretligt beskyttede materiale, var tildelt dig på tidspunktet for den ulovlige adfærd. Dokumentationen har været præsenteret for dommeren i sagen om din internetudbyders pligt til at udlevere oplysninger til vores klient. Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes.

  Såfremt du har haft stillet din internetforbindelse til rådighed for andre, kan du efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage.

  Endelig opfordres du til at træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring mod, at der sker yderligere krænkelser via din IP-adresse.

  Med venlig hilsen

  Jonas Nielsen

  skal jeg bare sende samme standart svar igen eller hvordan?
  mvh kevin

 • Mathias Sørensen

  Hej Halfdan

  Jeg har også lige modtaget brevet her idag, og har sendt dit standart svar til dem. Er der noget jeg skal gøre i mellemtiden mens jeg venter på svar fra dem igen?

 • Pia Grewy Kallesøe

  Hej Halfdan

  Jeg har modtaget sådan et brev, og jeg har fået det så skidt siden, jeg tør næsten ikke åbne min postkasse af frygt for at der ligger et brev mere. Det skal lige siges at jeg lider af meget svær angst, og har et par angst diagnoser og dette brev har gjort at jeg ryster og er meget utryk.
  Den film de nævner har jeg ikke set og jeg var ikke i min bolig på det tidspunkt den skulle være blevet hentet, da jeg forlod den på grund af fugt og kørte en sag mod min udlejer. Og dette har jeg skrevet i en mail til advokat firmaet Opus.

  Jeg er også bange for at de skriver igen og vil have penge for en anden film. Mit internet og min computer er blevet hacket et par gange, hvor jeg måtte ændre koder og starte min computer forfra og jeg hved jo ikke hvad den/dem gjorde før jeg fik det stoppet igen.

  Jeg har slet ikke nerver eller samvittighed til at hente noget ulovligt. Og da jeg har musik via yousee og film og serier via Netflix så har jeg ikke behov for at hente noget.

  Jeg har også skrevet til TV2 da de skrev i en artikel at de gerne vil høre fra flere der havde modtaget sådan et krav.

  Har du et par ord som måske kan gøre mig lidt mere rolig?

  Venlig hilsen
  Pia G. K.

 • Jens Kristensen

  Hej Alle.

  I mit tilfælde var det 1500 kr.
  Og jeg har også sendt dit standart svar til dem. ( NJORD Law Firm )

  Og modtog dette her efter 9 dage.

  Mange tak for din e-mail og oplysninger, som vi er glade for og bekræfter modtagelsen af.
  Vi har noteret os dine oplysninger om, at du/I ikke har downloadet/delt den omtalte film.
  Med baggrund i dine oplysninger afslutter vi herefter denne sag.

  Med venlig hilsen / Best regards

  Jeppe Brogaard Clausen

  Advokat (H) / Partner

  Sti Østergaard

  Stud.jur. / Law student

 • brian

  hvad betyder sætningen i 2 standart brev “Dokumentationen vil ikke blive fremlagt for nærværende, men vi tager forbehold for at fremlægge såfremt sagen fortsættes”

  og hvis mit wifi er misbrugt, og advokat sidder inde med mere info om dette, kan jeg så få afvide i hvilket omfang?

  mvh brian

 • Catherine

  Jeg fik et brev fra dem angående en film som blev downloaded på den IP adresse som skulle høre til mig. Jeg kendte og kender ikke til downloading. Ligesom dig har jeg stor respekt for ophavsretten. Jeg har nogle billeder på nettet, og ville være ked af hvis nogle bare brugte dem uden min viden og tilladelse. Da jeg modtog brevet fra Opus, tænkte jeg med det samme om det kunne have været en tidligere sambo (roomie) som havde gjort dette uden min viden!!! Vedkommende og jeg blev uvenner og er ikke længere på tale fod. Kunne det godt være at det var en sabotage fra vedkommende?! På baggrund af dette, samt min respekt for ophavsretten, fik jeg betalt beløbet. Samtidig sendte jeg et brev til dem og understregede at jeg ikke var/er skyldig, og forklarede hvorfor jeg betalte alligevel. Desuden gjorde jeg dem opmærksom på at IP adressen var ikke min, og at hvis de vil lægge en sag uden at de fremsender konkrete beviser, så vil jeg opfatte det som en form for afpresning for at få penge af mig. Hvad synes du Halfdan?

 • Hans Erik Raun

  Hej;
  Tak for de gode svar og råd – hvilke jeg har fulgt.
  OPUS har nu fremsendt en tro- og love, hvori de bl.a. anmoder om navne på de mennesker, der har haft autoriseret adgang til min IP-adresse, om der har været installeret BIT Torrent klient på min enhed og om jeg med tro- og love kan skrive under på, at jeg ikke har downloaded en film.
  Jeg er for så vidt ikke interesseret i at give disse oplysninger – omend jeg ikke har problemer med en tro- og love på filmen, som jeg ikke aner hvad. Detter er jo allerede meddelt OPUS i mit første brev til dem.
  Har du et råd til, hvorledes jeg skal forholde mig.
  På forhånd tak

 • Emil

  Hej Halfdan. Tusind tak for din lækre artikel, den har givet mig meget indsigt i hvad det er der egentlig foregår :)

  Jeg skrev en mail ind til dem før jeg fik et hint om denne forklarende tekst eksiterede, og har modtaget følgende svar:

  Tak for din mail.

  Det er korrekt, at IP-adresser oftest er dynamiske. Det er derfor ikke usædvanligt, at en husstands IP-adresse skifter over tid, og det kan derfor meget vel være, at I har en anden IP-adresse nu, end den I havde på krænkelsestidspunktet.

  Jeg kan oplyse, at vi efter retskendelse har fået oplysninger fra jeres internetudbyder om, at den angivne IP-adresse var tildelt jeres husstand på krænkelsestidspunktet. IP-adressen er blevet brugt til ulovlig download og deling af værket The Woman In Black – Angel Of Death.

  Desuden skal jeg gøre dig opmærksom på, at den angivne IP-adresse er den, som jeres internetudbyder har tildelt jeres netværksforbindelse. Den bliver inden for fagsprog omtalt som den offentlige IP-adresse. Derimod vil din computer eller mobiltelefon oftest have en anden IP-adresse, også omtalt som den private IP-adresse.

  Såfremt I har haft stillet jeres internetforbindelse til rådighed for andre, kan I efter omstændighederne blive ansvarlig for, hvad forbindelsen har været brugt til. Dette afhænger af omstændighederne, da forbindelsen blev stillet til rådighed. Hvorvidt der foreligger et ansvar, er en bevismæssig vurdering, som det i sidste ende er op til retten at foretage. Er krænkelsen foretaget af hjemmeboende børn, har forældremyndighedsindehaveren et hæftelsesansvar over for vores klient på op til DKK 7.500,- i anledning af den ulovlige distribution.

  Jeg skal i øvrigt opfordre jer til at søge uafhængig og professionel juridisk rådgivning.

  Med venlig hilsen

  Kristoffer Rosenquist Kirk
  ……………………..

  Hvad burde jeg gøre i denne situation?
  – selvfølgelig er filmen ikke blevet streamet i husstanden.

 • Aleksandar

  Hej Halfdan

  Da jeg modtog brevet her i går blev jeg ærligt talt lidt bange, mest pga. af hvordan brevet var så fint formuleret. Men efter at have læst din artikel her på siden, kan jeg ånde lettet op. Jeg har c&p dit svar til deres opus’s email og forventer at de ikke gøre noget mere ud af det. Jeg vil takke dig for at have brugt din tid på denne artikel!

  Mvh Aleksandar

 • Rene’ Lange

  hej Halfdan
  tusind tak for hjælpen og for at lægge det her op. fik samme svar som Torben(vi har modtaget din email og registreret den på din sag) men fik ikke rigtig fat i hvad du svarede der Godt der findes sådan nogle som dig
  mvh Rene’

 • Tine Andersen

  Hej. Det er utrolig fedt at læse at jeg ikke er den eneste der har fået det flotte brev. Mit handler så om filmen “a walk among the tumbstones” …. (2 januar 2015 21.39.01) har aldrig set filmen ,men kender godt til siden BitTorrent siden af omtalen. Jeg skal så betale 2.200 kr inden 12 dage. Har skrevet en mail til firmaet om en vis Niels Dahl-Nielsen har skrevet til mig om noget jeg ikke kender til. Fik svar tilbage at der nok ville gå nogle dage før jeg fik svar, men de ville gøre det så hurtige de kunne.

  Skal jeg så bare vente på at jeg får en mail og så skrive det du anbefaler???
  Ved at min kæreste på daværende tidspunkt brugte popcorn time, men skal jeg bøde for det???

  Mvh Tine

 • Peter Frederiksen

  Fik mit brev i dag. nåede dog at skrive inden at jeg læste dette. Mit er på 2 film til 2950kr Har skrevet at jeg ikke kender noget til sagen. Så nu venter vi på svar. Men hvad med den tro og love erklæring?? skal jeg bare ignorere den når den kommer?

 • Kenneth Olsen

  Hej Halfdan

  Fik ligesom Peter samme brev i dag, på selv samme regning, og må ærligt indrømme det lyder påfaldende at så mange modtager breve med trusler, retforløv etc. Når det Er breve der skrevet i et standard sprog, og er så identiske med hinanden. Er der noget vi kan gøre?
  Jeg kender som sagt intet til filmene samt den IP adresse der skulle være brugt. Jeg har kontrolleret min IP og minder på ingen måder om den.

  Jeg har brugt dit standard svar, og hvordan skal jeh nu forholde mig?

 • Susanne

  Tak til Halfdan for rigtig fin information og vejledning.
  Har fået brev og blev kort blæst et par skridt bagover af det voldsomt forhøjede trusselsniveau… men samlede mig straks over et glas rødvin og mindede mig selv om, at advokaters målsætning er at få så mange penge som muligt ind til deres klienter (og givetvis dem selv…), men at de hverken er lov eller objektive, så man skal ikke anse deres ord for ypperligste sandhed, når de optræder i rollen som modstander.

  Således opmuntret rundede jeg egen advokat i går – hun fik akut ondt i hovedet af at se endnu et Opus-brev, som hun fandt meget groft og truende udformet. Hun rådede mig til pure at afvise kravet. Jeg havde på et tidspunkt overvejet at imødegå det (uanset at jeg ikke kender til hændelsen), alene fordi jeg ikke ønskede yderligere truende henvendelser. Men som advokaten sagde, så er det jo den frygt, firmaet spiller på. Og hvis man betaler, så er det det samme som at erkende sig skyldig, uanset at man siger, at betalingen sker under protest. Videre sagde advokaten også, at der trods betaling, intet til hinder var for, at Opus kom tilbage med yderligere krav – særligt i lyset af, at de ikke syntes at have nogen hæmninger med at true til højre og venstre, trods deres svage beviser.

  Jeg har nu sendt et svar på få linjer (lægger sig op ad Halfdans forslag ovenfor), hvor jeg afviser kendskab og krav.

 • Jonas Nielsen

  Hej Halfdan har modtaget brev om m agen til de andres omkring krænkelse af rettighederne til A walk among tombstones, dog passer den nævnte ip-adresse ikke med den som jeg kan finde på min computer, tænker at sende dit standard svar tilbage, samt nævne at ip-adresserne ikke stemmer overens med hinanden og derfor er uforstående ? kunne godt bruge noget hjælp her !!

 • Jacob Patatian La Cour

  Hej Halfdan. Jeg er 58 år, offentlig ansat og har slet ikke tid til at downloade film kl. 08.32 + 1 time (dansk tid) på en fredag i januar 2015. Jeg er på min pind på kontoret kl. 08.00 alle hverdage :) det er tidspunktet hvor jeg skulle efter sigende har haft downloaded en fil som de kræver 2200 for, for ellers…. Jeg tror at jeg vil bruge din formular som svar. PS. jeg har en voksen søn som også er offentlig ansat og på sin pind på det angivende tidspunkt.

 • Monika Meinert Jensen

  Hej Halfdan
  Jeg har og¨så modtaget brev i dag om at jeg 1 januar 2015 skulle have downloadet filmen A walk among tombstones. Jeg har aldrig set denne film og har aldrig downloadet en film og er uforstående overfor dette. Har viaplay og HBO og Hverken min mand eller jeg kender til denne film og kan se at andre har fået samme brev om at skulle betale 2200 kr. De burde betale os for at komme med sådan nogle anklager. jeg må skrive til advokaten som de andre.

 • Maria

  Tak for god info. Jeg fik kaffen galt i halsen i morges da jeg læste brevet fra Opus. A walk among tombstones må have været en meget populær film i jan-feb 2015 i forhold til hvad jeg kan se i de andres kommentarfelt. Nu har jeg mere ro på og er klar til at sende dem en afvisende mail. Men godt du og forbrugerbloggen.dk gør opmærksom på hvordan vi sølle forbrugere og pc ejere skal begå os. Ellers ville jeg og sikkert flere være blevet skræmt til betaling for noget vi ikke har gjort.

 • Susanne

  Kære Halfdan.

  Vi kom lige hjem fra en dejlig skiferie i Val Thorens i går aftes – og så til et “dejligt” brev fra Opus Advokatanpartsselskab om download af “A walk among the tombstones” den 1. januar 2015 kl. 11:35 – tænk at man kan blive beskyldt for at downloade og se/dele en film man ikke kender til – jeg måtte ind og Google filmen for at finde ud af hvad der var tale om. Ikke lige den velkomst man trængte til, øv.

  Vi boede på daværende tidspunkt i en boligforening i Valby og havde YouSee via antenneforening – så jeg ved da ikke lige hvad der kan være foregået. Jeg forsøgte også at ringe til YouSee for at få dem til at slå IP-adressen op – men det kunne de sørme ikke. Da jeg selv fandt en side hvor mange kunne slå IP-adressen op som står i brevet, henviser den til en adresse i Jernbanegade i København Ø – meget mærkeligt – det er inde ved Cirkusbygningen – og har for øvrig aldrig været 2100 Købehavn Ø. Så det hænger slet ikke sammen.

  Vi har i mellemtiden købt hus og er flyttet til Hvidovre (juni måned 2015) og har haft både Telia og nu TDC som tv/bredbånd udbyder – så hvordan firmaet har fundet frem til vores nye adresse – er mig faktisk også en gåde.

  Men anyways så er det bare voldsomt irriterende at skulle bruge en dejlig søndag på en så uforstående og frustrerende brev. Men må da sige, at man er blevet betydelig klogere af at læse en masse om det her hos dig Halfdan og andre sider.

  Det er godt nok strengt det som disse advokatfirmaer har gang i. Og tænk at advokatfirmaet Brandt & Lauritzen alligevel har en slags “del” i det som Niels Dahl-Nielsen foretager sig – ikke lige et advokatfirma man får lyst til at benytte sig af.

  Håber snart alt dette bliver stoppet en gang for alle, så en masse mennesker ikke får ødelagt deres dag og pengepung. Håber ikke flere betaler – for som Halfdan skriver, så er det lige netop det som advokatfirmaet vil opnå. Hvis de bare får betaling for – lad os sige 1/10 – så er de kommet langt. Øv. SÅ BETAL IKKE.

  Jeg har selv lige sendt en mail til advokatfirmaet med den “standardtekst” du har skrevet. Tusind tak for det. Så nu afventer jeg spændt hvad de skriver retur.

  Fortsat god dag til jer alle – foråret er på vej – så lad os se frem til en dejlig sommer UDEN flere tåbelige breve.

  Mh. Susanne

 • Zelda Moreno

  Kære Halfdan

  Tak for dit gode råd og indlæg. Dejligt, at du bruger din tid på at oplyse alle os som er ramt af OPUS bølgen.

  I mit brev stod desuden følgende:
  “På baggrund af aditionsbegæring fra min klient har retten på Frederiksberg ved kendelse af 13.juli 2015 ( rettens sags nr. Xxx) pålagt din internetudbyder at oplyse navn og adresse på abonnenten bag den eller de IP-adresser, der var registreret aktive i BitTorrent på den anførte dato og klokkeslæt. Vi har således dokumentation fra internetudbyderen for, at IP adressen var tildelt dig.”

  Jeg vil – som din anbefaling fortsat sætte din standard tekst ind, i håb om at stoppe denne sag. Jeg betaler nemlig både til netflix og viaplay og har intet behov for at bruge tid på at downloade fra andre kanaler.

  God vind til alle derude!

 • Claus

  Hej alle,
  Vi har også fået brev fra OPUS, og kender ikke til hændelsen. Vi har udbedt os om dokumentation og bevis for krænkelsen er sket – da de intet ville oplyse i telefonen, da vi ringede til dem, og vores udbyder ikke kunne oplyse at ip-adresse tidligere har været vores.

  Nu har vi så modtaget dette svar om noget software og at vi skal dokumentere ip-adressen ikke er vores på tidspunktet ?

  Er det ikke omvendt – de skal bevise det er os, dvs. mig som person el. i det mindste en pc i vores hjem ??

  What to do next…?

  Mvh
  Claus


  Tak for din henvendelse..

  Jeg kan oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af A Walk Among the Tombstones.

  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.

  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen A Walk Among the Tombstones.

  Med forudgående tilladelse fra vores klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.

  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret via dit netværk.

  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Din internetudbyder har i forbindelse med retskendelsen oplyst os dit navn og din adresse. Såfremt vi mod forventning har modtaget forkerte oplysninger fra din internetudbyder, trækker vi naturligvis straks sagen tilbage. Du bedes derfor dokumentere, at du ikke har haft den angivne IP-adresse på krænkelsestidspunktet.

  For god ordens skyld skal det bemærkes, at IP-adresser er dynamiske. Dette betyder, at IP-adresser skifter over tid, hvorfor det meget vel kan være, at du har en anden IP-adresse nu, end den du havde på krænkelsestidspunktet.

  Jeg skal på baggrund af ovenstående bemærke, at vores klient fastholder kravet mod dig.”

 • Emil

  De har vel bevist, at det er din ip-adresse. De har jo fået den udleveret af din internetudbyder. Jeg kan ikke helt se, hvad det er du er i tvivl om?
  Men det er klart, at det er op til dem at bevise, hvad der er sket. Ligesom det også er op til de danske domstole at vurdere, hvilken part de tror mest på.

  På den ene side er det nok vanskeligt for OPUS at bevise din skyld. Og på den anden side, så virker det som om de har nogle ret heftige tekniske beviser, med specialudviklet sporingsprogram, og kan se af andre post, at de også har præcise tider og datoer.
  Hvad en dommer vil komme frem tili sådan en sag her, er der vel ikke andre en dommeren selv der ved.

  Men man kan vel ikke blive dømt for noget man ikke gjort, så du kan vel bare tage det roligt, og fortælle dem at det ikke er dig eller nogen du kender.

  God vind :)

 • Johannes

  For ca to manader siden fik jeg et brev fra opus law. Jeg sporg her om hvad jeg skal gore og havde en del kontakt med Halfdantimm (som skal have meget cred for den hjelp han givet mig, stort tak!). Jeg taenkte bare opdatere jer her om hvad som sket for mig så i vide hvad som sker vis i får et brev fra dem.

  Jeg fik det forste brev fra Opus Law/Niels. “Hej du har downloadet serie X du skal betale yada-yada-yada”. Jeg sende det standard e-mail som halfdantimm har skrevet på denne side og fik svar efter ca 3 dage. Fik et standardsvar “hej, du vil ikke betala etc, vores klient besluter sig for om det skal ske noget bla bla bla”. Jeg svarede ikke på deres e-mail, og dette var 2 måneder siden. Har ikke modtaget noget svar fra dem efter det.

  Hvorfor skriver jeg dette? For at sige at jeg har erfaret disse idioter og deres trusselbrev, og jeg vil bare sige at Halfdantimm og hans guide er helt korrekt, den virker og vis i folger den vil i nok ikke få nogle flere problemer fra Opus.

  Tak i gen Halfdantimm, denne side var til stor hjelp fra mig.

  Ps. jeg er svensker som bor i danmark, så undskyld den dårlige dansk ;).

  M.v.h.
  Johannes.

 • Lotte S. N.

  Hej alle sammen.

  Jeg har modtaget understående tekst, efter at jeg havde skrevet til Opus, at jeg ikke forstod hvad deres krav gik ud på……

  Er der nogen, som kan hjælpe mig med, hvad De mener med hele den tekst.

  Jeg havde sagt til dem at TDC ikke var min internet leverandør. (jeg troede at dette ville få dem til at stoppe) men nu siger de at Fullrate også er under TDC. Er det vireklig rigtigt??

  jeg er lidt fortvivlede, jeg ved nok godt hvem der har set filmen, og jeg har da også sagt, at det skal ophøre. Måske man bare skal betale, og så komme videre , den her sag er virkelig træls…

  Tak for din henvendelse, hvori du bl.a. efterspørger yderligere dokumentation.

  Jeg kan i den forbindelse oplyse dig, at aktiviteten på din IP-adresse er sporet ved hjælp af et specialudviklet software-program (”sporingsprogrammet”). Dette program er udviklet til at spore delinger af filer, i det tidligere omtalte BitTorrent-netværk. I dette tilfælde, har sporingsprogrammet været anvendt til at spore distribution af en fil, som er en ulovlig kopi af filmen.

  Som nævnt fungerer BitTorrent-netværket på den måde, at brugerne downloader og deler brudstykker af filer mellem hinanden i netværket. Hver fil bliver tildelt et unikt id (”hash-værdi”), der medfører, at man kan spore filen. Der findes således ikke to ens filer, selvom eksempelvis filnavnene måtte være ens.

  Sporingsprogrammet kan ved hjælp af en ”tracker” finde en given hash-værdien (id), og dermed finde den fil man ønsker sporet. Trackeren har i dette tilfælde været anvendt til at spore den fil, der er en ulovlig kopi af filmen And So It Goes.

  Med forudgående tilladelse fra min klient, henter sporingsprogrammet den givne fil ved brug af en Torrent-klient, hvorved der samtidig laves en log, der registrerer dato, klokkeslæt, hash-værdien samt den IP-adresse, hvorfra fildelene hentes. Det er i denne log, at din IP-adresse optræder.

  Det er altså bevist, at den pågældende fil, med den sporede hash-værdi, har været distribueret downloadet og delt via dit netværk.

  Listen over de IP-adresser, der er fremkommet i loggen, er således det fysiske bevis på den ulovlige aktivitet. Denne liste er fremlagt som bevismateriale i editionsagen for retten, hvor retten som bekendt træf kendelse om at pålægge din internetudbyder at oplyse navne og adresser på personerne bag de oplistede IP-adresser. Retten har således vurderet beviset og fundet det tilstrækkeligt sikkert. Du er ikke part i denne sag, men kan få bekræftet af retten, at de har truffet den angivne kendelse.

  Vi har altså dokumentation for, at de påtalte krænkelser er sket via din IP-adresse, via det BitTorrent program, der er nævnt i brevet. Som det fremgår af brevet, har vi vores dokumentation fra TDC. Retten på Frederiksberg har efter vores anmodning, pålagt TDC at oplyse navn og adresse på aonenenterne bag de IP-adresser, hvorfra den ulovlige spredning af min klients film er sket. TDC har i den forbindelse oplyst mig dit navn og din adresse. TDC har som alle andre pligt til at afgive korrekte og sandfærdige oplysninger til retten.

  Jeg skal gøre opmærksom på, at TDC er underleverandør af netværk til en række internetudbydere, bl.a. YouSee, Dansk Kabel Tv og Fullrate.

  Som det også fremgår af vores brev, er forligsbeløbet fastsat skønsmæssigt med udgangspunkt i, hvad min klient mener at kunne få medhold i ved en retssag, og hvad min klient kan acceptere at modtage af betaling, som betingelse for ikke at anlægge en retssag mod dig.

 • Emil

  Hej Lotte

  Min forståelse af hvad De (OPUS) mener er, at når de skriver: “at TDC er underleverandør af netværk til en række internetudbydere, bl.a. YouSee, Dansk Kabel Tv og Fullrate.” Så skriver de det for at fortælle dig, at de godt kan have fået dine ip-adresse oplysninger af TDC, også selvom du er kunde hos en af de andre udbydere af internet. Det er det samme der sker på mobilområdet. Der findes også et hav af udbydere af mobilservice, men mange af disse bruger en andens netværk. Det er nok for dyrt for små mobil- og internetudbydere at købe og vedligeholde deres egen internet eller mobilmastenet.

  Fullrate er faktisk ejet af TDC.

  Indsat fra Wikipedia.dk:

  TDC A/S eller TDC Group (OMX: TDC) (tidl. Tele Danmark) er en dansk telekommunikationsvirksomhed med rødder tilbage til 1879. I dag er TDC Danmarks største teleselskab med ca. 8,9 millioner kundeforhold (2010[3]) inden for telefoni, bredbånd og tv. Hovedkvarteret er beliggende på Teglholmsgade i Københavns Sydhavn. Selvom det primære forretningsfokus er på det danske hjemmemarked, er TDC også repræsenteret som markedsudfordrer i Norge, Sverige og Finland ved forretningsenheden TDC Nordic.

  TDC Group består foruden TDC af følgende brands i Danmark: YouSee, Fullrate, Blockbuster, Telmore, TDC Hosting, NetDesign, Dansk Kabel TV, ComX og UnoTel.[2][4]

 • PokerBob

  Hej Halfdan. Du skriver “En advokattime koster almindeligvis fra 2.000 kroner og op.” Bagefter skriver du: “Normalt i en retssag betaler taberen modpartens omkostninger, men når det indledende krav er på fx 2.000 kroner er det ikke muligt for advokat Niels Dahl-Nielsen at få mere end 2.500 kroner i sagsomkostninger.” Jeg forstår ikke hvorfår kan sagsomkostninger ikke løbe op på 50.000 kroner hvis advokattime kan koster 2.000.

 • Nina Petersen

  Ja tak til Halfdan jeg havde nær fået et slagtilfælde. Vi er ældre, vi har aldrig streamet film, men har en boks, et Netflix og et TV2play abonnement til at se hvad vores behov nu må være..
  Vi er aldrig oppe så sent som skrevet i brevet, og var i øvrigt på skiferie den uge der omtales, i 2015.. Det undrer mig at man ud over at vil bondefange os, skriver om noget som skulle have fundet sted for mere end et år siden.

 • Henrik

  Hej Halfdan
  Er det nødvendigt at svare dem på deres første brev, fordi kan se de bare bliver ved med at skrive igen. Tror du det er muligt bare at smide det første brev ud?
  mvh. Henrik

 • Lars Knudsen

  Hej Halfdan – tak for din meget klare og præcise beskrivelse her på siden. Det er en fornøjelse at læse god kommunikation – og at se brevet fra Opus dissekeret på denne måde. Jeg har selv arbejdet med kommunikation gennem det meste af mit liv og studsede klart over formuleringerne i det brev, som jeg for nylig modtog. Specielt to formuleringer fangede mit øje: “Ved at deltage i Bittorrent netværket er det vores opfattelse, at IP-adressen har været anvendt…”. Dvs. at de ikke kan se, at IP-adressen har været anvendt, men at det er noget de antager. Og det er jo ikke særlig stærkt. Den anden er, at man stilles i udsigt, at hvis man intet foretager sig, så er det en indikation af at man at skyldig og “man må derfor forvente at sagen overdrages til inkasso.” Så vidt jeg ved skal man vel stadig bevises skyldig, før man er så skyldig at en sag kan sendes til inkasso… Så jeg kan godt følge dig i din bemærkning om “Cowboy-jura”. :-)

 • Peter

  Hej Halfdan,
  Jeg har forsøgt mig på et modkrav. Min argumentation er at jeg jeg var nød til at brie ekspertise for at finde hoved og hale i Opus data. Det viste sig være vulapyk (programversionen de har logget er ikke et Macprogram)

  Nu hævder jeg at hvis de ikke gør sagen til en rigtig retssag så ska de godtgøre mig for mine udlæg.

  Er der noget i min argumentation?
  / Peter